Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN W LSR

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN W LSR

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji  LSR. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na tym obszarze. Konsultacje potrwają od 27 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.  Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie. Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: biuro@lgd-tur.org.pl oraz drogą korespondencyjną na adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32, 62-720 Brudzew
OFERTA DLA NGO

OFERTA DLA NGO

MIESZKAŃCY I DZIAŁACZE OBSZARU DZIAŁANIA TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R.!   Oferta dla organizacji pozarządowych! Uruchomiliśmy nasz inkubator dla NGO, który pomaga w tworzeniu nowych oraz rozwoju już istniejących organizacji.  W ramach Inkubatora oferujemy bezpłatną obsługę NGO:   usługi archiwizowania dokumentów: przechowywanie dokumentów na wydzielonej półce regału o wymiarach: 90cm x 40cm x 45 cm w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu; usługi obsługi sekretariatu: w ramach usługi istnieje możliwość wskazania adresu siedziby lub e-mail oraz kontaktu telefonicznego Inkubatora w dokumentach rejestrowych lub innych organizacji pozarządowej (np. we wniosku o przyznanie dotacji) do celów korespondencyjnych, a także zamieszczenia informacji w specjalnie wyodrębnionej w tym celu zakładce na stronie internetowej LGD TUR; korzystania z biura i sali szkoleniowej dla 12 miejsc osób w wymiarze 8 godzin w miesiącu (wyposażenie: rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, laptop); newsletter nt. organizowanych naborów dla NGO (wydarzenia dla NGO, bieżące informacje nt. pozyskiwania środków, przydatne porady i wiele innych ciekawych treści) Ponadto w ramach Inkubatora NGO oferować będziemy: bezpłatne usługi informacyjno-doradcze (m.in. rejestracji działalności, możliwości finansowania działalności NGO, pomoc w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i ich rozliczanie); usługi ksero: usługi szkoleniowe, w tym szkolenia bezpłatne m.in. w ramach współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej; organizację...
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „UMOWY W DZIAŁALNOŚCI NGO – SPRAWOZDAWCZOŚĆ”

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „UMOWY W DZIAŁALNOŚCI NGO – SPRAWOZDAWCZOŚĆ”

Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić na szkolenie pt.: Umowy w działalności NGO – sprawozdawczość, którego celem  będzie omówienie zagadnień związanych ze sprawozdawczością, zawieraniem umów oraz prawem pracy. Szkolenie poprowadzi dla Państwa: Małgorzata Sokołowska – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jest wyspecjalizowanym trenerem organizacji, prowadzącym szkolenia oraz doradztwo prawne z zakresu spraw rejestrowych, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, pożytku publicznego i ochrony danych osobowych. Obsługuje zebrania organów, przygotowuje dokumenty do KRS i prowadzi postępowania przed sądem rejestrowym. Wspomaga organizacje w tworzeniu dokumentacji wewnętrznej, umów prawa cywilnego a także przeprowadza organizacje przez procesy rejestracyjne, przede wszystkim związane z dostosowaniem statutów do aktualnych potrzeb organizacji.   Szkolenie odbędzie się w dniu 22 października br. w godzinach od 08.30 do 15.30 w biurze LGD w Krwonach 32, 62-720 Brudzew. Szczegółowy program wraz z rozkładem zajęć przedkładamy w załączeniu.   Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 20 października 2020 r. O zakwalifikowaniu na liście obecności decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.   Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia: Dominika Kasprzak, tel. kontaktowy 63 289 36 57, e-mail: projekty.doradztwo@lgd-tur.org...
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „ZARZĄDZANIE CZASEM W NGO”

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „ZARZĄDZANIE CZASEM W NGO”

Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić na szkolenie pt.: Zarządzanie czasem w NGO, którego celem jest  zwiększenie wydajności i efektywności pracy poprzez zdobycie wiedzy na temat zarządzania czasem – planowania i organizacji czasu pracy. Szkolenie to jest kompleksową odpowiedzią na problemy pojawiające się wszędzie tam, gdzie czas stanowi dla pracowników problem. Ujmuje temat w wielu aspektach, dzięki czemu w trakcie szkolenia możliwa jest autodiagnoza i wspólne szukanie rozwiązania problemów odpowiadających bieżącym potrzebom. Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznają się z zasadami skutecznego zarządzania czasem, a także poznają metody radzenia sobie z presją czasu i diagnozowania realnych potrzeb w zakresie dysponowania czasem pracy. Osoba prowadząca szkolenie: Aleksandra Skraburska – psycholog, trener, specjalista HR. Od ponad 9 lat świadczy usługi szkoleniowe, doradcze oraz rekrutacyjne, pomagając ludziom usprawnić swoją pracę.   Szkolenie odbędzie się w dniu 23 września br. w godzinach od 08.30 do 15.30 w biurze LGD w Krwonach 32, 62-720 Brudzew. Szczegółowy program wraz z rozkładem zajęć przedkładamy w załączeniu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 21 września 2020 r. O zakwalifikowaniu na liście obecności decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.   Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia: Dominika...
ZAPROSZENIE NA WARSZTATY TEATRALNE

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY TEATRALNE

Po raz kolejny podejmujemy się wyzwania! Tym razem przygotowujemy uczestników warsztatów do wystawienia sztuki S. Wyspiańskiego Wesele. Warsztaty poprowadzą dla nas znamienici aktorzy teatru kaliskiego, z którymi współpracowaliśmy przy adaptacji Balladyny i Liliji – Małgosia Kałędkiewcz-Pawłowska oraz Marcin Trzęsowski, odpowiedzialni także za opracowanie scenariusza i reżyserię. Zwieńczeniem spotkań będzie wystawienie sztuki w teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Wrażenia gwarantowane! Zachęcamy do zapisów! Telefon kontaktowy: 63 289 36 57, e-mail:biuro@lgd-tur.org.pl
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „TRENING RADZENIA SOBIE ZE STRESEM”

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „TRENING RADZENIA SOBIE ZE STRESEM”

Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić na szkolenie pt.: Trening radzenia sobie ze stresem, którego celem jest  trening umiejętności radzenia sobie z sytuacjami wywołującymi stres i napięcie, zauważenie swoich indywidualnych stresorów, budowanie wizerunku profesjonalisty poprzez umiejętność radzenia sobie z trudnościami. Osoba prowadząca szkolenie: Małgorzata Kośmicka – trener, coach i konsultant w zakresie rozwoju osobistego, sprzedaży oraz zarządzania. Autorka publikacji na temat radzenia sobie ze stresem, zarządzania, sukcesji i mentoringu.   Szkolenie odbędzie się w dniu 27 sierpnia br. w godzinach od 08.30 do 15.30 w biurze LGD w Krwonach 32, 62-720 Brudzew. Szczegółowy program wraz z rozkładem zajęć przedkładamy w załączeniu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2020 r. O zakwalifikowaniu na liście obecności decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.   Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia: Dominika Kasprzak, tel. kontaktowy 63 289 36 57, e-mail: projekty.doradztwo@lgd-tur.org.pl Z góry dziękujemy za zainteresowanie i przybycie.
PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIE Z INTERNETU

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIE Z INTERNETU

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. wraz z Turecką Izbą Gospodarczą realizują bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej. Co ważne – szkolenia mają charakter praktyczny, pozwolą pozyskać wiedzę i umiejętności, które dziś szczególne, w czasach pandemii, są niezwykle przydatne! To szkolenia, które pozwolą komunikować się ze znajomymi, tworzyć blogi (poziom C), korzystać z bankowości elektronicznej, obsługiwać media społecznościowe, czy robić nie wychodząc z domu – zakupy! Dla osób bardziej zaawansowanych podczas szkoleń będzie można zgłębić wiedzę z zakresu nieograniczonych możliwości Excela i innych programów! Dysponujemy środkami, aby zorganizować dla  Państwa szkolenia na następujących poziomach:   Moduł podstawowy poziom A – 15 spotkań po 4 godziny, Moduł średniozaawansowany poziom B –  30 spotkań po 4 godziny, Moduł zaawansowany poziom C – 40 spotkań po 4 godziny, Moduł podstawowy z elementami bezpieczeństwa w sieci poziom A – 30 spotkań po 4 godziny,   Trenerzy po rozpoznaniu Państwa poziomu zawansowania i zgodnie z sugestiami będą modyfikować program, by w pełni dostosowany był do Państwa potrzeb. Podobnie godziny i daty spotkań, ustalane będą z uczestnikami. Serdecznie zapraszamy członków organizacji i stowarzyszeń do wspólnego zgłaszania chęci udziału w szkoleniach. W przypadku grup zorganizowanych – szkolenia...
KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN W LSR

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN W LSR

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji  LSR. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na tym obszarze. Konsultacje potrwają od 12 sierpnia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r.  Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie. Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: biuro@lgd-tur.org.pl oraz drogą korespondencyjną na adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32 62-720 Brudzew
UROCZYSTE OTWARCIE „MUZEUM PRZEDMIOTÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO MINIONEJ EPOKI”

UROCZYSTE OTWARCIE „MUZEUM PRZEDMIOTÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO MINIONEJ EPOKI”

W dniu 08.08.2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie „ Muzeum przedmiotów gospodarstwa domowego minionej epoki” w Dobrowie w siedzibie Stowarzyszenia „DOM”. Realizacja tego projektu odbyła się dzięki otrzymaniu dotacji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Uroczyste otwarcie muzeum poprzedzone było omówieniem i projekcją multimedialną wszystkich przedmiotów znajdujących się w muzeum. Ze świeżo zdobytą wiedzą goście ochoczo zaczęli zwiedzać muzeum. Po zakończonym zwiedzaniu niektóre z przedmiotów zostały przetestowane. W pierwszej kolejności dzieci zostały zaproszone do ważenia się na wadze dziesiętnej. Następnie wykonały papierowe torebki tzw. Tytki w które włożyły własnoręcznie przez siebie odważone cukierki na wadze sklepowej. Kolejną atrakcją było robienie masła w kierzynce, które później skonsumowali goście. Mężczyźni ostrzyli sierpy i noże oraz cieli drewno piłą ręczną nazywaną twoja-moja.
Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie

 Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić na szkolenie pt.: Skuteczny lider, którego celem  będzie podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie roli przywódczej, a w szczególności budowanie i zarządzanie zespołami, czego rezultatem będzie zwiększenie efektywności zespołu, którymi kierują. Szkolenie poprowadzi dla Państwa: Sławomir Kośmicki – trener, doradca, coach, współpracujący zarówno z sektorem biznesu jak i NGO. Wykłada na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z zarządzania. Szkolenie odbędzie się w dniu 23 lipca br. w godzinach od 08.30 do 15.30 w biurze LGD w Krwonach 32, 62-720 Brudzew. Szczegółowy program wraz z rozkładem zajęć przedkładamy w załączeniu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 21 lipca 2020 r. O zakwalifikowaniu na liście obecności decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia: Dominika Kasprzak, tel. kontaktowy 63 289 36 57, e-mail: projekty.doradztwo@lgd-tur.org Z góry dziękujemy za zainteresowanie i przybycie.