Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Aktualności

Wyniki postępowania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych

Wyniki postępowania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Krwonach wraz z jej przebudową na pomieszczenia Inkubatora Inicjatyw Społecznych i Ludzi Aktywnych” w ramach projektu pn. „Korzenie i Skrzydła” informujemy, iż ww. postępowanie zostało unieważnione.
KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN W LSR

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN W LSR

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji  LSR. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na tym obszarze. Konsultacje potrwają od 21 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r. do godz.15:30. Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie. Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: biuro@lgd-tur.org.pl oraz drogą korespondencyjną na adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32, 62-720 Brudzew.
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

Szanowni Państwo,   Turkowska Unia Rozwoju wraz z Turecką Izbą Gospodarczą realizuje projekt  „Level Up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców obszaru LGD T.U.R” Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci odbycia kursów komputerowych na różnych poziomach zaawansowania.   Dla kogo skierowane jest wsparcie? – osoby w wieku 25 lat i więcej, – osoby zamieszkujące na terenie powiatu tureckiego oraz w gminie Kościelec (powiat kolski).   Co oferujemy? – szkolenia zróżnicowane pod kątem tematu i wymiaru: Moduł podstawowy poziom A  – 60 h, Moduł średniozaawansowany poziom B – 120 h, Moduł zaawansowany  poziom C – 160 h, Moduł podstawowy z elementami bezpieczeństwa w sieci poziom A – 120 h. – materiały szkoleniowe i podręczniki, certyfikaty, – lokalizacje w pobliżu miejsca zamieszkania.   Więcej informacji – 63 289 36 57
OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW

                                                                       LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R. UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ W DNIACH 28.02-12.03.2020 R. PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ NABORY WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE TEMATYCZNYM:   BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ   ROZWOJU RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   OGŁOSZENIA O NABORZE WRAZ Z DOKUMENTAMI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ: http://www.lgd-tur.org.pl/nabory/   Informacji udzielają także pracownicy biura LGD TUR pod numerem telefonu: 63 289 36 57;  601 614 609 oraz w biurze LGD – pod adresem Krwony 32, 62-720 Brudzew, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00
Zaproszenie na spotkanie refleksyjne LGD TUR

Zaproszenie na spotkanie refleksyjne LGD TUR

Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić na warsztaty (spotkanie refleksyjne) nt.: Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Działania LGD Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. w roku 2019 r., których celem będzie ocena skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalności Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. za rok 2019. Osoba prowadząca warsztaty: Magdalena Ciołek. Państwa opinia i sugestie, spisane podczas spotkania, pozwolą nam skuteczniej realizować zadania w przyszłości.   Warsztaty odbędą się w dniu 26 lutego br. w godzinach od 11.00 do 16.00 w Sali konferencyjnej Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Turku przy ulicy Jedwabniczej 4. Załączamy szczegółowy program wraz z rozkładem zajęć. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o dokonywanie zgłoszeń na zamieszczonych poniżej Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 24 stycznia 2020 r.   Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację warsztatów Patrycja Wadelska, tel. kontaktowy 63 289 36 57, e-mail: biuro@lgd-tur.org.pl Z góry dziękujemy za zainteresowanie i przybycie.
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Szanowni Państwo, zamieszczamy zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych (w miejscowości Krwony – gmina Brudzew) oraz prosimy o składanie ofert najpóźniej do dnia 21 lutego 2020 r.  do godz. 14.00 w biurze Stowarzyszenia Turkowskiej Unii Rozwoju T.U.R. w Krwonach 32 (gm. Brudzew). W przypadku pytań, prosimy o kontakt na telefoniczny 601 61 46 09; 63 289 36 57; w godzinach od 10.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku.
Ankieta – Ocena działalności LGD oraz potrzeb szkoleniowych mieszkańców

Ankieta – Ocena działalności LGD oraz potrzeb szkoleniowych mieszkańców

Szanowni Państwo!   Poniżej zamieszczamy ankietę oceny naszej działalności – będziemy bardzo wdzięczni za jej wypełnienie i odesłanie do nas (złożenie w biurze bądź przesłanie scanem). Ankieta stanowi dla nas bardzo cenne źródło informacji i jednocześnie wskazówkę do dalszych działań na przyszłość. Jej wyniki zaprezentowane zostaną podczas spotkania refleksyjnego. Pytania są proste – dają możliwość wyboru. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 5-10 minut. Prosimy o jej przekazanie najpóźniej do dnia 20 lutego br.   Z góry bardzo dziękujemy! 🙂
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracownicze Specjalista ds. promocji i marketingu e-commerce

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracownicze Specjalista ds. promocji i marketingu e-commerce

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Specjalista ds. promocji i marketingu e-commerce

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Specjalista ds. promocji i marketingu e-commerce

! ZMIANA ! Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 10.30 w biurze Stowarzyszenia w Krwonach.
Zaproszenie na szkolenie z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 13/2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Zaproszenie na szkolenie z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 13/2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić na szkolenie: „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 13/2020 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej”, którego celem jest przybliżenie procedury dotyczącej naboru wniosków w ramach przedmiotowego naboru wniosków o przyznanie pomocy. Szkolenie poprowadzi dla Państwa Dyrektor Biura – Magdalena Ciołek. Szkolenie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00 – 13.00, w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., mieszczącej się w Krwonach 32 (gm. Brudzew). Szczegółowy program wraz z rozkładem zajęć zamieszczamy poniżej. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na zamieszczonych poniżej Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 24 stycznia 2020 r. O zakwalifikowaniu na liście obecności decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona! Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia: Patrycja Wadelska, tel. kontaktowy: 601-614-609, e-mail: biuro@lgd-tur.org.pl