Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami gmin nt. LSR na lata 2023-2027

Spotkanie z przedstawicielami gmin nt. LSR na lata 2023-2027

Kolejnym krokiem do stworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju było spotkanie z przedstawicielami gmin – głównie pracownikami Urzędów Gmin. Odbyło się ono 09.08.2022 r. w Krwonach. Podczas spotkania zostały przedstawione  możliwe do finansowania zakresy projektów z EROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW), EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS), EUROPEJSKIEGO FUNDUSZRU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR). Zakresy te były tematem dyskusji. Przedstawiciele urzędów gmin podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi projektów finansowanych z innych źródeł, co było cennym głosem dla określania celów i priorytetów nowej LSR. Został także poruszony temat potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin, ich aktywności i udziału w różnego typu projektach. Ponadto przedstawiony został pomysł przeprowadzenia wśród mieszkańców ankiety potrzeb, która posłuży do zebrania odpowiedzi od przedstawicieli różnych sektorów. Dzięki temu nowa LSR będzie odpowiadać na realne potrzeby regionu. Ankieta będzie dostępna na stronach i w mediach społecznościowych LGD TUR oraz gmin członkowskich.  Już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców naszych gmin członkowskich do jej wypełnienia.              
Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)

Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)

Do 20 sierpnia do godziny 20.00 potrwa rekrutacja do projektu realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego. Będzie to ogólnopolskie szkolenie on-line dla członków KGW w zakresie zdobycia nowej, praktycznej wiedzy przydatnej do wytwarzania produktów o podwyższonych walorach zdrowotnych oraz wykorzystania dóbr natury. W pierwszym etapie, już we wrześniu 2022r. będą odbywać się szkolenia z zakresu „Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe” obejmujące tematy: 1: sieciowanie i klastrowanie (tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW. Zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania. Pokazane zostanę cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich. Podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie.), 2: komunikacja interpersonalna,  3: produkcja i przetwórstwo, 4: e-comers (handel internetowy/handel elektroniczny).   oraz kurs e-learningowy dla animatorów przedsiębiorczości wiejskiej i wyjazd studyjny połączony z obserwacją procesów sieciowania i nawiązywania partnerstw
Goście w Krwonach. Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń „Wielkopolska Sieć LGD”

Goście w Krwonach. Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń „Wielkopolska Sieć LGD”

W środę (3 sierpnia) mieliśmy przyjemność gościć w Krwonach przedstawicieli wielkopolskich Lokalnych Grup Działania, którzy debatowali nad najistotniejszymi kwestiami dotyczącymi stowarzyszeń, podczas Walnego Zebrania Członków Wielkopolskiej Sieci LGD. Spotkanie, witając gości, rozpoczęli Magdalena Ciołek – prezes Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R w Krwonach oraz gospodarz terenu, na którym mieści się nasza siedziba, Cezary Krasowski, wójt gminy Brudzew. Tak miła obecność dała nam szansę pochwalić się tym, co udało się tu stworzyć a także poczęstować gości produktami, które powstają w naszym Inkubatorze Kuchennym, niczym dzieła sztuki, chociaż tylko kulinarnej.  Pomysły,  które się zrodziły podczas spotkania na pewno staną się inspiracją do dalszych działań, także wspólnych,
„OD NOCY DO NOCY” Z JOANNĄ ALEKSANDROWICZ. ZAPARSZAMY DO KOLNICY NA WYJĄTKOWY KONCERT!

„OD NOCY DO NOCY” Z JOANNĄ ALEKSANDROWICZ. ZAPARSZAMY DO KOLNICY NA WYJĄTKOWY KONCERT!

Utwory z najbardziej znanych polskich filmów, musicali, ale też tanga Astora Piazzolli wykona w piątkowy (29 lipca) wieczór w parku w Kolnicy, w gminie Brudzew, Joanna Aleksandrowicz. W tej wyjątkowej scenerii, w postaci parkowych drzew na terenie Gminnego Ośrodka Kultury „Wozownia” w Kolnicy, publiczność będzie miała niepowtarzalną okazję obejrzeć wyjątkowe widowisko muzyczne. Joanna Aleksandrowicz – aktorka i wokalistka, występowała na scenach wielu Teatrów w Polsce, m.in. na deskach Teatru Wielkiego we Wrocławiu w spektaklu mistrza Jana Szurmieja. Współpracuje z topowymi reżyserami filmowymi m.in z Wojtkiem Smarzowskim, czy Markiem Koterskim. W październiku 2021 odbyła się premiera filmu „Wesele” z jej udziałem. Stworzyła ponadczasowy projekt filmowo-musicalowy „Od Nocy Do Nocy”, który zaprezentowała już 200 razy na różnych scenach muzycznych. W repertuarze znajdują się szlagiery z wielkich filmów, takich jak „Noce i Dnie”, „Vabank”, czy musical „Metro” a także niepowtarzalne utwory  mistrza argentyńskiego tanga Astora Piazzolli. Organizatorem koncertu jest Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. wraz z gminami członkowskimi oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury Wozownia w Kolnicy. Piątek, 29.07.2022 r., początek koncertu o godz. 20.30. Wstęp wolny
Nauka nie pójdzie w las. Rekrutujemy na wizyty studyjne!

Nauka nie pójdzie w las. Rekrutujemy na wizyty studyjne!

Poszukujemy chętnych do udziału w wyjazdach studyjnych na temat: „urozmaicenie listy produktów lokalnych poprzez pobudzenie kreatywności mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R w zakresie dywersyfikacji dotychczasowej działalności” oraz „wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o wdrożenie ekologicznych form prowadzenia gospodarstwa rolnego”. Do udziału w projekcie zapraszamy zwłaszcza młode kobiety, bo to przede wszystkim  z myślą o nich (paniach do 34 roku życia) udało nam się pozyskać pieniądze na dwa niezwykle interesujące wyjazdy studyjne. Pierwszy z nich odbędzie się  już 17 sierpnia. Gospodarzem jednodniowego wyjazdu będzie Ostoja Natury – niezwykłe miejsce, stanowiące rolniczy ekosystem jutra, a więc modelowe rozwiązania gospodarstwa referencyjnego. W programie przewidziano zwiedzanie gospodarstwa, prezentację jego funkcjonalności oraz wykład o znaczeniu i rolni rolnictwa regeneratywnego. Istnieje możliwość zwiedzenia BIOhub Bazaru i BIOhub sklepu, prowadzonego przez gospodarstwo. Ta niezwykle ciekawa wyprawa może wskazać jakich rozwiązań i kierunków rozwoju powinna poszukiwać przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Kolejnym elementem projektu jest wyjazd zaplanowany w dniach  26 – 28 września. Mieszkańców LGD TUR będzie gościć Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień na Lubelszczyźnie. Wśród tematów, jakie będą zgłębiać uczestnicy tego wyjazdu, mają być między innymi przykłady dobrych praktyk wykorzystywania lokalnych zasobów, w tym rola produktów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości. Uczestnicy zwiedzą też...
W Malanowie poszukują pięknych posesji

W Malanowie poszukują pięknych posesji

W gminie Malanów  rusza druga edycja konkursu na „Najładniejszą posesję w Gminie Malanów”. Termin przyjmowania zgłoszeń wyznaczono do 31 lipca 2022 r. Za I miejsce można otrzymać nagrodę 700 złotych, drugie premiowane jest kwotą 500 zł, a trzecie – 300 zł. Ocenie podlegać będą: zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, harmonijne wkomponowanie się w otoczenie,  w tym estetyka zabudowań, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury, oryginalność i pomysłowość w zagospodarowaniu terenu, a także estetyka miejsca wyznaczonego do przechowywania odpadów. Więcej na ten temat w regulaminie konkursu, który wraz z formularzem zgłoszeniowym umieszczony został na stronie gminy.
Z nami  nauka nie pójdzie w las

Z nami nauka nie pójdzie w las

              „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. – Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Nauka nie pójdzie w las” Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 23 873,00 zł. Operacja mająca na celu: inspirowanie i inicjowanie działań wspierających rozwój partnerskiego podejścia na rzecz rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, budowanie postaw przedsiębiorczych w szczególności wśród młodych kobiet, rolników, drobnych wytwórców i przedsiębiorców oraz przedstawicielek KGW na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: urozmaicenie listy produktów lokalnych poprzez pobudzenie kreatywności mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R w zakresie dywersyfikacji dotychczasowej działalności wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o wdrożenie ekologicznych form prowadzenia gospodarstwa rolnego. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu...
Powitanie Lata w Kościelcu

Powitanie Lata w Kościelcu

Wójt  gminy Kościelec oraz przewodniczący Rady Gminy zapraszają w sobotę 25 czerwca  na Powitanie Lata. W programie festynu wiele atrakcji dla dużych i małych. Początek, godz. 16.00. Miejsce: amfiteatr w Kościelcu
Terminarz spotkań konsultacyjnych

Terminarz spotkań konsultacyjnych

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY, PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ! W związku z rozpoczęciem prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027, rozpoczynamy cykl spotkań konsultacyjnych w gminach członkowskich organizowanych pod hasłem Dotacje na rozwój obszarów wiejskich w związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podczas spotkań prowadzone będą dyskusje na temat najbardziej istotnych w skali naszego obszaru kwestii problemowych oraz propozycji ich rozwiązań. Powyższe stanowić będzie materiał  niezbędny do przeprowadzenia diagnozy naszego obszaru, uwzględnionej w Strategii Rozwoju Lokalnego Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Poniżej znajdują się terminy i miejsca spotkań w poszczególnych gminach. Niebawem na naszej stronie pojawi się ankieta, w ramach której mieszkańcy będą mogli zgłaszać potrzeby naszego obszaru. Gmina Termin Godzina Miejsce Brudzew 04.07.2022 r. 11.00 Gminna Hala Sportowa Dobra 29.06.2022 r. 13.00 Centrum Kultury w Dobrej Goszczanów 28.06.2022 r. 9.00-11.30 Gminny Ośrodek Kultury (ul. Kaliska 11) Kawęczyn 29.06.2022 r. 9.00- 11.30 Urząd Gminy Kawęczyn Kościelec 27.06.2022 r. 9.00-11.30 Urząd Gminy Kościelec(Sala Sesyjna nr 3) Malanów 30.06.2022 r. 12.00- 14.30 Urząd Gminy Malanów Przykona 30.06.2022 r. 9.00- 11.30 Urząd Gminy Przykona Turek 28.06.2022 r. 12.00- 14.30 Urząd Gminy Turek Władysławów 27.06.2022 r. 12.00- 14.30 Urząd...
Ogłoszenie naboru wniosków w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ogłoszenie naboru wniosków w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

W dniach od 06.06.2022 do 20.06.2022 trwał będzie nabór wniosków w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Więcej informacji:http://www.lgd-tur.org.pl/nabory/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-nr-19-2022/