Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Aktualności

Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej- nabory 9/2018/G I 10/2018/G

Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej- nabory 9/2018/G I 10/2018/G

Dnia 27 kwietnia br. o godzinie 10:30 w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. odbyły się szkolenia zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru 9/2018/G „Rozwój usług w zakresie kultury” oraz 10/2018/G „Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin”. Na pierwszej części szkolenia omówione zostały ogólne zasady udziału w konkursie, kryteria wyboru operacji, zobowiązania beneficjenta, cele i wskaźniki do osiągnięcia. W kolejnej części szkolenia omówione zostały zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, gdzie przedstawiliśmy zebranym wskazówki dotyczące każdego z kryterium oraz najczęściej popełniane błędy występujące podczas dotychczasowych naborów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, mieszkańcy obszaru LGD, a także przedstawiciele JST. Zebrani na spotkaniu otrzymali materiały szkoleniowe w tym wdrukowaną prezentację, formularz wniosku i kryteria oceny operacji grantowych. Wszystkim beneficjentom życzymy powodzenia!

Godziny otwarcia biura dnia 02.05.2018 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż dnia 2 maja 2018 r. biuro LGD będzie czynne do godziny 15.30 . Za wszelkie niedogodności przepraszamy.  
Zaproszenie na OSTATNIE szkolenia dotyczące aplikowania w projektach grantowych

Zaproszenie na OSTATNIE szkolenia dotyczące aplikowania w projektach grantowych

Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić na OSTATNIE szkolenia, których celem jest przybliżenie procedury dotyczącej naborów wniosków w ramach przedmiotowych naborów wniosków o powierzenie grantów, w następujących zakresach: „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 9/2018/G” – w dniu 27 kwietnia 2018 r. w godzinach 10.30 – 12.30 „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 10/2018/G” – w dniu 27 kwietnia 2018 r. w godzinach 10.30 – 12.30, w biurze LGD tj. Turek, ul. Kolska Szosa 3. Szczegółowe programy wraz z rozkładem zajęć przedkładamy w załączeniu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2018 r. O zakwalifikowaniu na liście obecności decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Informujemy, iż przed szkoleniem, od godziny 9.30 odbędzie się spotkanie nt. ogólnych zasad wnioskowania w ramach projektów grantowych. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału we wszystkich spotkaniach oraz zachęcamy do aplikowania w ramach naborów!
Posiedzenie Rady LGD

Posiedzenie Rady LGD

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie LGD przy ul. Kolska Szosa 3 w Turku, odbędzie się posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. celem rozpatrzenia protestów w ramach naboru nr 12/2018. W załączeniu przewidywany porządek posiedzenia.
Formularz informacji monitorującej

Formularz informacji monitorującej

Szanowni Beneficjenci poddziałania 19.2., W załączeniu przekazuję opracowany przez ARiMR wzór formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu. Wersja elektroniczna dokumentów została zamieszczona także na stronie internetowej www.dprow.umww.pl

SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI GMINNYMI W RAMACH PLANU KOMUNIKACJI

W dniu 28 marca odbyło się spotkanie z koordynatorami gminnymi. Wprawdzie jesteśmy już na finiszu ogłaszania naszych naborów, ale nadal pomoc koordynatorów jest bezcenna dla naszej organizacji. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem relacji z dotychczas zrealizowanych, jakże licznych, zadań w ramach ogłaszanych naborów i planu komunikacji. Ponadto podczas spotkania wskazaliśmy koordynatorom, jakie są nasze plany na najbliższe miesiące w związku z realizacją strategii w zakresie ogłaszanych naborów i realizacji projektów grantowych. Jednym z większych naszych wyzwań są dwa nabory majowe, ostatnie w ramach ośmiu przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju projektów grantowych, tj.: Rozwój Usług w zakresie kultury oraz Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin. W obydwu grantach nie obowiązuje limit maksymalnie 50 % dotacji na działania o charakterze inwestycyjnym, stąd też spodziewamy się dużego zainteresowania organizacji pozarządowych. Planowany termin naboru to 15-29 maja. Ponadto prowadząca spotkanie Pani Magda Ciołek poinformowała o stanie realizacji budżetu i wskaźnikach zawartych w LSR, w tym także o mogących wystąpić z przyczyn niezależnych od LGD zagrożeniach związanych z ich nieosiągnięciem. Według prowadzącej spotkanie – ostatnie dokumenty z przeprowadzonego naboru na realizację ww. projektów grantowych przekazane zostaną do Urzędu Marszałkowskiego na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku. Tym samym –...
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracownicze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracownicze

W załączeniu prezentujemy informację o wynikach naboru na wolne stanowisko pracownicze: Animator Rozwoju Lokalnego.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracownicze

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracownicze

W załączeniu prezentujemy listę kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracownicze „Animator Rozwoju Lokalnego”.
W Brukseli Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym z Lokalnymi Grupami Działania

W Brukseli Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym z Lokalnymi Grupami Działania

27 marca 2018 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli był dniem Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski. Poseł do PE Andrzej Grzyb we współpracy z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim reprezentującym Samorząd Wojewódzki, zaprosił do Brukseli przedstawicieli 26 LGD z całego regionu by zrealizować wydarzenia „Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym”. Do Brukseli przybyło 26 LGD: Długosz Królewski; Dolina Noteci; Dolina Wełny; Gościnna Wielkopolska; KOLD; Kraina Lasów i Jezior; Kraina Trzech Rzek; Krajna nad Notecią; Krajna złotowska; Lider Zielonej Wielkopolski; LGD7 – Kraina Nocy i Dni; LGD Trakt Piastów; LGD Źródło; Okno Południowej Wielkopolski; Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania; Puszcza Notecka, „Solidarni w Partnerstwie”; Solna Dolina; Stowarzyszenie LGD „Między ludźmi i jeziorami” Stowarzyszenie „Wielkopolska wschodnia”; Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”; Turkowska Unia Rozwoju; Unia Nadwarciańska; Wielkopolska z wyobraźnią; Wrota Wielkopolski; Z Nami Warto.   W ramach całodniowego programu zorganizowano konferencję ekspercką z udziałem przedstawicieli instytucji UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz przybyłych LGD. Konferencja miała na celu zebranie i przekazanie doświadczeń wielkopolskich LGD korzystających z dotychczasowych budżetów UE oraz przedstawienie ich wniosków na przyszłość. LGD miały również okazję dyskusji z przedstawicielami Komisji Europejskie oraz Parlamentu Europejskiego, którzy przedstawili m.in. zarys sytuacji co do rozpoczynających się prac nad programowaniem budżetu UE po 2020. W panelu...
Godziny otwarcia biura dnia 30.03.2018 r.

Godziny otwarcia biura dnia 30.03.2018 r.

Szanowni Państwo,   Uprzejmie informujemy, iż dnia 30 marca 2018 r. biuro LGD będzie czynne do godziny 15.00.   Za wszelkie niedogodności przepraszamy i życzymy spokojnych Świąt Wielkiej Nocy ! 🙂