Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Aktualności

MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA – KARMI NASZE DUSZE I RADUJE SERCA!

MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA – KARMI NASZE DUSZE I RADUJE SERCA!

W ostatni sierpniowy wieczór mieliśmy przyjemność zorganizować wydarzenie artystyczne, które pozostanie w naszych sercach na zawsze. Koncert jubileuszowy – bo o nim mowa – był ukoronowaniem tego, co przyświeca działalności naszego stowarzyszenia, to jest – ocaleniu tego, co stanowi o naszej tożsamości – naszej tradycji i rodzimej kultury oraz zaprezentowaniu artystów, dzięki którym termin „tradycja” pozostaje wciąż żywy. Koncert nie bez kozery zatytułowany został Jakie piękne jest życie, bowiem tekst ten znalazł się w wydanej przez Turkowską Unię Rozwoju – T.U.R. publikacji pn.: Ocalić od zapomnienia. Otwiera on zbiór utworów pochodzących z naszego obszaru, z których część znalazła się także na płycie, stanowiącej integralną część książki. Niezwykle miłym dla nas zaskoczeniem była inicjatywa Pana Radosława Darula – instruktora zespołu Zgoda ze Smulska, który zadeklarował chęć napisania muzyki do zawartego w książce tekstu utworu. Tym samym utwór wykonany przez Sylwię Kostrzewę i zespół Zgoda dopełnił całość koncertu. Trudno bowiem byłoby sobie wyobrazić koncert bez tytułowego utworu. I tym razem niemożliwe – dzięki uprzejmości  Pana Radosława – stało się możliwe i to w bardzo krótkim czasie! Dziękujemy! Koncert został wszakże zorganizowany przy okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia, jednak stanowił on wyraz naszych marzeń, które budziły się w nas od kilku lat. Młodzi...
Zaczarowany Ogród

Zaczarowany Ogród

SZANOWNI PAŃSTWO! UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R. PRZYSTĄPIŁA DO REALIZACJI OPERACJI PN.: ZACZOWARNY OGRÓD. W DNIACH 24-26 WRZEŚNIA BR. ZAPLANOWANY ZOSTAŁ WYJAZD DO CZECH, PODCZAS KTÓREGO UCZESTNICY BĘDĄ MOGLI ZAPOZNAĆ SIĘ Z EFEKTAMI REALIZACJI CZESKIEGO PROJEKTU DOTYCZĄCEGO PRZYWRACANIA STARYCH ODMIAN DRZEW OWOCOWYCH. OSOBY ZAINTERESOWANE POWYŻSZĄ TEMATYKĄ – PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM BIUREM.  

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracownicze animator rozwoju lokalnego

Serdecznie dziękujemy !

Serdecznie dziękujemy !

Serdecznie dziękujemy za udział w naszym koncercie jubileuszowym, za piękne życzenia i słowa uznania. 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Animator Rozwoju Lokalnego

Godziny otwarcia biura 31.08.2018 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż dnia 31 sierpnia 2018 r. biuro LGD będzie czynne do godziny 14.30 . Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Święto Plonów w Gminie Dobra

Święto Plonów w Gminie Dobra

25 sierpnia odbyły się dożynki gminno- parafialne w Długiej Wsi. Święto plonów rozpoczęło się od mszy polowej na wyspie w parku. Po niej nastąpił ceremoniał dożynkowy. Nie zabrakło także muzycznego akcentu. Wystąpiły lokalne zespoły Serenada i Alebabki oraz Orkiestra Dęta Dobra- Żeronice. Organizatorzy zadbali także o pyszną oprawę kulinarną wydarzenia.
KONCERT JUBILEUSZOWY TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R.

KONCERT JUBILEUSZOWY TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R.

KONCERT JUBILEUSZOWY TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R. PN.: JAKIE PIĘKNE JEST ŻYCIE w dniu 31 sierpnia 2018 r.  w Gospodarstwie Agroturystycznym – Wigwam Russocice         w programie: JAKUB KICIŃSKI WRAZ Z ZESPOŁEM DOBROWIAKI Z DOBROWA MILENA CHYPŚ WRAZ Z ZESPOŁEM SERENADA Z DOBREJ MILENA CHYPŚ MARTA BARCZAK CICHA WRAZ Z ZESPOŁEM Z NAD SWĘDRNI Z GOSZCZANOWA JOANNA GOGULSKA ORAZ CHÓR TULIBABKI Z TULISZKOWA MARTA TOMCZYK GROBLICA WRAZ Z ZESPOŁEM TRADYCJA Z MALANOWA SYLWIA KOSTRZEWA WRAZ Z ZESPOŁEM ZGODA ZE SMULSKA (PRZYKONA) ROBERT JAWORSKI I EUGENIUSZ WŁODARCZYK JAGODA PAWŁOWSKA I MIESZKO CIOŁEK WRAZ Z ZESPOŁEM JARZĘBINKI Szczegółowe informacje w biurze Stowarzyszenia.
Nabór na wolne stanowisko pracy – Animator Rozwoju Lokalnego

Nabór na wolne stanowisko pracy – Animator Rozwoju Lokalnego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ANIMATOR ROZWOJU LOKALNEGO w Stowarzyszeniu „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R” Wykształcenie: wyższe (szczególnie: preferowane kierunki nauki społeczne, marketing, zarządzanie, kierunki humanistyczne) Wymagania konieczne dotyczące osoby starającej się o zatrudnienie na ww. stanowisku: doświadczenie w realizacji projektów (inicjatyw) na rzecz społeczności wiedza z zakresu PR mieszkaniec obszaru lub siedziby działania LGD B Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe udokumentowana znajomość zagadnień z zakresu PROW 2014-2020 (zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakres obowiązków, umowa cywilnoprawna lub inne) doświadczenie w zakresie realizacji zadań obejmujących aktywizację społeczności, w tym w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, działania o charakterze promocyjnym znajomość języka angielskiego umiejętności trenerskie prawo jazdy KAT. B Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: realizacja zadań związanych z aktywizowaniem lokalnej społeczności, w tym wynikających z przyjętego przez Stowarzyszenie Planu Komunikacji i zawartych umów prowadzenie spotkań z udziałem lokalnej społeczności celem rozpowszechnienia informacji o zasadach przyznawania pomocy współpraca z mediami, w tym prowadzenie monitoringu mediów pod względem informacji nt. działalności LGD współpraca z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich realizacja działań promocyjnych LGD w tym zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020 oraz prowadzenie rejestru materiałów promocyjnych i informacyjnych administrowanie portalami LGD oraz Fanpage na Facebooku, obsługa domen LGD aplikowanie i realizacja projektów...