Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Zarządu

Zaproszenie na posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa na posiedzenie Zarządu Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., które odbędzie się w dniu 22 lutego br. (piątek) o godz.  14.00 w biurze LGD w Turku, przy ul. Kolskiej Szosie 3. Prosimy o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej do dn. 20.02.2019 r. br. Przewidywany porządek obrad w poniższym załączniku.   Z góry bardzo dziękujemy!
Ankieta – Ocena działalności LGD oraz potrzeb szkoleniowych mieszkańców

Ankieta – Ocena działalności LGD oraz potrzeb szkoleniowych mieszkańców

Szanowni Państwo!   Zamieszczamy w poniższym załączniku ankietę oceny naszej działalności – będziemy bardzo wdzięczni za jej wypełnienie i odesłanie do nas (złożenie w biurze). W przypadku organizacji i jednostek samorządowych, prosimy o jej wydrukowanie i powielenie lub rozesłanie do członków/pracowników Państwa organizacji/instytucji, a następnie przesłanie do nas.   Ankieta stanowi dla nas bardzo cenne źródło informacji i jednocześnie wskazówkę do dalszych działań na przyszłość. Jej wyniki zaprezentowane zostaną w dniu 26 lutego br. podczas spotkania refleksyjnego. Pytania są proste – dają możliwość wyboru. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 5-10 minut.   Prosimy o jej przekazanie do naszego biura najpóźniej do dnia 21 lutego br. KONTAKT MAILOWY: biuro@lgd-tur.org.pl KONTAKT TELEFONICZNY: 601 614 609 / 63 289 36 57   Z góry bardzo dziękujemy!      
Zaproszenie na spotkanie w ramach „Zaczarowanego ogrodu”

Zaproszenie na spotkanie w ramach „Zaczarowanego ogrodu”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją operacji własnej pn. Zaczarowany ogród mamy przyjemność zaprosić do udziału w następującym przedsięwzięciu: Instruktarz z zakresu szczepienia z ręki z wykorzystaniem pobranych zrazów ze starych odmian drzew owocowych.  Czas trwania: 2 godziny lekcyjne. Szczepienie z ręki zrazów drzew owocowych. Czas trwania: 4 godzin lekcyjne. Niniejsze przedsięwzięcie odbędzie się w dniu 28 lutego br. od godziny 10.00 w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich i  przeprowadzą je: dr Krzysztof Rutkowski i mgr inż. Robert Wieczorek – wykładowcy Katedry Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Osoby zainteresowane udziałem w niniejszym przedsięwzięciu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia. O zakwalifikowaniu na liście obecności decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Przewiduje się udział kilku osób z jednej organizacji.   Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia Marta Wasilewska  tel. kontaktowy 63 289 36 57, e-mail projektygrantowe@lgd-tur.org.pl
Zaproszenie na spotkanie refleksyjne

Zaproszenie na spotkanie refleksyjne

Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić na warsztaty (spotkanie refleksyjne) nt.: Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Działania LGD Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. w roku 2018 r., których celem będzie ocena skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalności Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. za rok 2018. Osoba prowadząca warsztaty: Magdalena Ciołek. Państwa opinia i sugestie, spisane podczas spotkania, pozwolą nam skuteczniej realizować zadania w przyszłości. Warsztaty odbędą się w dniu 26 lutego br. w godzinach od 11.00 do 16.00 w Sali konferencyjnej Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Turku przy ulicy Jedwabniczej 4. Szczegółowy program wraz z rozkładem zajęć przedkładamy w załączeniu. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 22 stycznia 2019 r. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację warsztatów Patrycja Wadelska, tel. kontaktowy 63 289 36 57, e-mail: biuro@lgd-tur.org.pl Z góry dziękujemy za zainteresowanie i przybycie!
Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich – dr Adam Bodnar  zaprasza mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych na otwarte spotkanie w Turku w dniu 19 lutego 2019 r. (wtorek) w godz. 11.30 – 13.30 Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffer Pl. Wojska Polskiego 1 Podczas bezpośredniego spotkania będą Państwo mogli poznać kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich, opowiedzieć o sprawach i problemach, z którymi się Państwo zmagacie oraz złożyć skargę (tzw. wniosek) do Rzecznika. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.     Serdecznie zapraszamy!
Zaczarowany Ogród – uczymy się jak pobierać zrazy

Zaczarowany Ogród – uczymy się jak pobierać zrazy

Po raz kolejny mieliśmy okazję spotkać się w ramach operacji własnej Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. – Zaczarowany ogród. Przypomnijmy – jej celem jest uchronienie od zapomnienia starych odmian drzew owocowych, które znajdują się na obszarze działania LGD TUR w gospodarstwach i sadach należących niegdyś do naszych przodków (często ponad 100-letnie drzewostany). Dziś dawnych odmian grusz, śliw, jabłoni, czereśni czy wiśni jest w gospodarstwach coraz mniej. Niestety odmiany nowe, często wypierają te starsze mimo, że są one bardziej odporne na warunki atmosferyczne i choroby. Podczas warsztatów mieliśmy przyjemność gościć  dr inż. Krzysztofa Rutkowskiego oraz mgr inż. Roberta Wieczorka z Katedry Dendrologii Sadownictwa i Szkółkarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy wprowadzili nas w tajniki wiedzy w zakresie oceny i pobierania zrazów. Tym samym uczestnicy wyposażeni w wiedzę, dotyczącą jakości zrazów nadających się do pobrania i szczepienia, przygotowani zostali do kolejnego etapu prac, który zakończony zostanie 22 lutego br. Natomiast na przełomie lutego i marca br. grupa osób zaangażowanych w realizację projektu: Monika Susło, Małgorzata Wawrzyniak, Jerzy Denkowski, Marta Wasilewska, Magda Ciołek oraz Dariusz Statucki wraz ze swoimi podopiecznymi z Technikum Rolniczego w Kaczkach Średnich: Leszkiem Łakomickim, Eliaszem Szewczyńskim i Michałem Żukowskim, będą pod bacznym okiem wykładowców z poznańskiego uniwersytetu, szczepić...

FILM PROMUJĄCY LGD

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Wam filmik promujący nasze LGD. 🙂 Miłego oglądania ! Jednocześnie dziękujemy Grantobiorcom za włączenie się w realizację filmu oraz liczymy na dalszą współpracę
Zaproszenie na warsztat z oceny i pobierania zrazów.

Zaproszenie na warsztat z oceny i pobierania zrazów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w  warsztacie terenowym z oceny i pobierania zrazów, który odbędzie się 6 lutego 2019 r. Część teoretyczna rozpocznie się o godzinie 10.00 w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju. Następnie od godziny 11.00 rozpocznie się część praktyczna w sadzie na terenie gminy Brudzew. Warsztat przeprowadzony zostanie w ramach operacji własnej Turkowskiej Unii Rozwoju T.U.R. pn. Zaczarowany ogród. Zapraszamy do udziału!
Konsultacje Rzecznika Praw Obywatelskich w Turku

Konsultacje Rzecznika Praw Obywatelskich w Turku

Szanowni Państwo, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało nas o planowanym na terenie powiatu tureckiego spotkania konsultacyjnego. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośba o nadsyłanie na nasz adres mailowy: projektygrantowe@lgd-tur.org.pl informacji o lokalnych problemach, specyficznych dla Turku i okolic, które zauważacie lub w bezpośredni sposób Was dotykają. Prosimy również o nadsyłanie informacji dotyczących tego, co według Państwa dobre i cenne w naszym regionie. Wszystkie zasygnalizowane problemy, a także atuty naszego regionu, zostaną przekazane do biura Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym będziemy mieli możliwość spotkać się w naszym mieście. O szczegółach spotkania będziemy informować na bieżąco.
Ach, co to była za noc!

Ach, co to była za noc!

Schyłek karnawału to wyjątkowy czas nie tylko na wyjazd w góry, ale także na imprezę integracyjną Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Impreza ta miała miejsce w ostatni weekend – 26-ego stycznia br. Pomimo mroźnego białego wieczoru świetlica wiejska w Kaczkach Średnich zapełniła się członkami naszego stowarzyszenia oraz osobami na co dzień z nim współpracującymi. Zebranych powitali Pani Prezes Stowarzyszenia – Magdalena Ciołek i Wójt Gminy Turek – Karol Mikołajczyk życząc wszystkim wyśmienitej zabawy. Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu” przygotowała wyśmienity catering. Zabawa rozpoczęła się od podania tradycyjnych polskich potraw. Posileni goście zostali zaproszeni do tańca przez wspaniałego DJ-a – Marka Ludwickiego. Nasz wodzirej sprawił, że sala szybko zapełniła się tańczącymi parami. W tak doborowym towarzystwie nie mogło zabraknąć nawet poloneza. Zabawa, przerywana jedynie kolejnymi wspaniałymi daniami, trwała niemalże do rana… Już czekamy na kolejny bal karnawałowy w przyszłym roku!