Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

ZAPYTANIA OFERTOWE

05/12/2018

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zapytania ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych w Krowonach (gm. Brudzew). Dodatkowo załączamy link, w którym zamieszczone jest to ogłoszenie:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia