Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Dokumenty do pobrania

 • Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji LSR wraz z aneksami

  Pobierz
 • Statut stowarzyszenia

  Pobierz
 • Regulaminy organów naszego stowarzyszenia

  Przedstawiamy regulaminy organów naszego stowarzyszenia Regulamin Rady 3 października 2017 Regulamin Zarządu 21 grudnia 2015 Regulamin Rady 03 lutego 2017 Regulamin...

  czytaj więcej

 • Członkowie Zarządu Stowarzyszenia – 3.10.2017

  Pobierz
 • Oświadczenia i deklaracje dot. członków naszego stowarzyszenia

  Tutaj zamieszczamy deklaracje i oświadczenia dotyczące członkostwa w naszym stowarzyszeniu: Deklaracja – członek wspierający Deklaracja – członek zwyczajny Oświadczenie dot. reprezentowanego...

  czytaj więcej

 • Członkowie Rady Stowarzyszenia

  Pobierz
 • Plan szkoleń – czerwiec 2017

  Pobierz
 • Działalność stowarzyszenia – sprawozdania

  Przedstawiamy Państwu sprawozdania merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – TUR. Zachęcamy do lektury! Pobierz pliki Działalność stowarzyszenia – sprawozdanie...

  czytaj więcej

 • Lista Członków Stowarzyszenia

  Lista Członków Stowarzyszenia – stan na 29 czerwca 2017 – pobierz Lista Członków Stowarzyszenia – stan na – 11 maja 2017...

  czytaj więcej

 • Członkowie Zarządu Stowarzyszenia – 3.02.2017

  Pobierz