Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie ze smakiem – pobudzenie do działania

Projekt grantowy: „Stowarzyszenie ze smakiem – pobudzenie do działania”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Aktywizacja NGO Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku organizacji jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty. Zakres realizacji: Zakres realizacji operacji obejmował organizację dwóch otwartych szkoleń. Pierwsze szkolenie dotyczyło opracowania planu rozwoju instytucjonalnego ukierunkowującego i poszerzającego ofertę NGO. Natomiast tematem drugiego przedsięwzięcia były sposoby zdrowego odżywiania. W zakres operacji wchodził również zakup namiotu i wyposażenia pomieszczeń tj.: krzeseł do świetlicy, stołów cateringowych, ławeczek cateringowych oraz wyposażenia kuchennego tj.: garnków, brytfanny, pojemników termoizolacyjnych do żywności, pojemników ze stali nierdzewnej, pokrywek do pojemników, frytkownicy, patelni. Ponadto w ramach grantu wdrożony został pakiet marketingowy i promocyjny tj.: zakup strojów – sukienek ludowych z fartuchami oraz folderów, notesów, butonów. Grantobiorca:...

Fundacja ze Smakiem szkoliła się na Podlasiu

W dniach 26-27 lipca 2018 r. jeden z naszych grantobiorców – Fundacja ze Smakiem, zorganizował szkolenie w ramach operacji realizowanej pn.: „Niezłe ziółko, czyli tradycje zielarskie na Ziemi Tura”, w malowniczym miejscu na mapie naszego kraju, tj.: w Ziołowym Zakątku – Pana Mirosława Angielczyka. Celem szkolenia było poznanie właściwości i zastosowanie ziół oraz nabycie praktycznych umiejętności m.in. robienia naturalnych kosmetyków. Dzięki Panu Angielczykowi, uczestnicy zaznajomili się z tajnikami prowadzenia Ziołowego Zakątka – miejsca spotkań i warsztatów miłośników natury i zdrowego trybu życia, jak i poznali tradycyjne metody wykorzystania roślin dla zdrowia i urody. Podczas warsztatów uczestnicy skomponowali własne mieszanki herbaciane, tworzyli mydełka na bazie cennych surowców zielarskich, jak również zasięgnęli wiedzy zielarskiej podczas przemierzania ścieżek edukacyjnych Podlaskiego Ogrodu Botanicznego. W trakcie spacerów mogli również podziwiać zabytkowe wiejskie chaty z połowy XIX wieku, przeniesione z różnych miejscowości województwa podlaskiego oraz tradycyjnie hodowane zwierzęta gospodarskie. Ziołowy Zakątek jest miejscem wskazanym dla podtrzymania zdrowia ciała, umysłu i duszy. Tam człowiek chyli czoło przed naturą i otrzymuje jej dary. Miejsce, w którym historia ziołolecznictwa i tradycja zbioru roślin jest wciąż żywa. Cieszymy się, że pogoda dopisała, a uczestnicy wrócili nasyceni wiedzą. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu grantowego „Niezłe ziółko, czyli tradycje zielarskie...

TRADYCJE KISZENIA KAPUSTY NA ZIEMI TURA

Szanowni Państwo, celem podsumowania działań w projekcie naszego grantobiorcy – Fundacji Ze Smakiem zarejestrowany został film promujący obrzęd kiszenia kapusty na Ziemi Tura. Dzięki nagraniu możemy przenieść się w czasy naszych babć i dziadków, by przypomnieć sobie „deptanie” kapusty w drewnianych beczkach. Przed laty w obrzędzie tym uczestniczyły całe rodziny, sąsiedzi i inni mieszkańcy wsi, gdzie przygotowując zapasy na zimę współbiesiadowali przy wspólnym stole. Obrzędowi kiszenia kapusty towarzyszyło też śpiewanie przyśpiewek i pieśni, na filmie usłyszymy je w wykonaniu Zespołu z nad Swędrni z Goszczanowa. Film nakręcony został w ramach projektu grantowego Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. pn.: CUD NATURY. KISZONKI I FERMENTACJE, finansowanego ze środków pochodzących z Poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020, a jego celem jest budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne (w oparciu o zasoby: naturalne, kulturowe, rekreacyjne).   Serdecznie zachęcamy do jego obejrzenia!

Niezłe ziółko, czyli tradycje zielarskie na Ziemi Tura

Projekt grantowy: „Niezłe ziółko, czyli tradycje zielarskie na Ziemi Tura”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty Przedsięwzięcia LSR: Kultywowanie tradycji regionu (warsztaty rękodzieła, kulinarne, śpiewu białego, wpisanie potraw na listę produktów regionalnych, wystawy rękodzieła, zagrody edukacyjne, wymiana dobrych praktyk, skanseny, wydarzenia artystyczne, teatr obrzędów) Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD, pomimo swojego ogromnego potencjału posiada nie tylko słabą ofertę kulturalną, ale również  słabo znane i wypromowane elementy tradycji obszaru TUR-a. Do słabych stron dodatkowo można zaliczyć m.in.  niewielką liczbę działań w zakresie form aktywizacji czy  brak przywiązania młodzieży do lokalnej tradycji i kultury, odpływ młodzieży ze wsi. Również istotne w kontekście niniejszego projektu grantowego jest słabe przenikanie tradycji i kultury ze starszych pokoleń na młodsze . Realizacja operacji przyczyniła się do zniwelowania wpływu ww. słabych stron na obszar LGD oraz spowodowała wzrost zainteresowania tradycjami terenu LGD wśród różnych grup społecznych – kobiet młodych, dorosłych i seniorów. Dzięki operacji zapoczątkowane zostało przenikanie tradycji ze starszych pokoleń na pokolenia młodsze. Jednocześnie...

UCZYMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH!

W dniach 18-19 lutego 2019 r. mogliśmy podziwiać efekty wspólnej pracy liderów Lokalnej Grupy Działania Gościniec 4 Żywiołów z gminy Lanckorona, z powiatu Wadowickiego. Tamtejsza LGD już w 2010 roku dostrzegła potrzebę wsparcia mieszkańców, rolników i drobnych wytwórców działających na terenie gmin członkowskich Stryszów, Mucharz, Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska w zakresie różnicowania działalności i dywersyfikacji  źródeł dochodów. Dlatego też liderzy organizacji z jej prezesem Panią Renatą Bukowską na czele sięgnęli po środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, by utworzyć Inkubator Kuchenny (kwota dotacji na ten cel około 2 mln zł!). Tamtejszy inkubator tworzy przestrzeń dla lokalnych rolników, przedsiębiorców oraz organizacji zainteresowanych prowadzeniem działalności produkcyjnej i spożywczej, oferując wynajem pomieszczeń i wyposażenia kuchni w celu wyrobu i przechowywania własnych produktów. Najważniejsza część Inkubatora Kuchennego – kuchnia, wyposażona jest w profesjonalne urządzenia dużej gastronomii oraz chłodnie. Głównym klientem inkubatora jest powołana w 2015 roku Spółdzielnia Smaki Gościńca, która zarządza infrastrukturą Inkubatora. Ponadto sama zajmuje się wytwarzaniem gotowych posiłków i dań (ręcznie robione pierogi, chleby, ciasta, paszteciki krokiety) oraz oczywiście przetwórstwem owoców i warzyw. W jej ofercie znajdziemy m.in. galaretki, soki, dżemy, konfitury. Obok spółdzielni z Inkubatorem współpracują na stałe także mieszkańcy i podmioty korzystający głównie z pieców do wypieku chlebów, czy wytłaczarek i pasteryzatorów...

Zaczarowany Ogród – uczymy się jak pobierać zrazy

Po raz kolejny mieliśmy okazję spotkać się w ramach operacji własnej Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. – Zaczarowany ogród. Przypomnijmy – jej celem jest uchronienie od zapomnienia starych odmian drzew owocowych, które znajdują się na obszarze działania LGD TUR w gospodarstwach i sadach należących niegdyś do naszych przodków (często ponad 100-letnie drzewostany). Dziś dawnych odmian grusz, śliw, jabłoni, czereśni czy wiśni jest w gospodarstwach coraz mniej. Niestety odmiany nowe, często wypierają te starsze mimo, że są one bardziej odporne na warunki atmosferyczne i choroby. Podczas warsztatów mieliśmy przyjemność gościć  dr inż. Krzysztofa Rutkowskiego oraz mgr inż. Roberta Wieczorka z Katedry Dendrologii Sadownictwa i Szkółkarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy wprowadzili nas w tajniki wiedzy w zakresie oceny i pobierania zrazów. Tym samym uczestnicy wyposażeni w wiedzę, dotyczącą jakości zrazów nadających się do pobrania i szczepienia, przygotowani zostali do kolejnego etapu prac, który zakończony zostanie 22 lutego br. Natomiast na przełomie lutego i marca br. grupa osób zaangażowanych w realizację projektu: Monika Susło, Małgorzata Wawrzyniak, Jerzy Denkowski, Marta Wasilewska, Magda Ciołek oraz Dariusz Statucki wraz ze swoimi podopiecznymi z Technikum Rolniczego w Kaczkach Średnich: Leszkiem Łakomickim, Eliaszem Szewczyńskim i Michałem Żukowskim, będą pod bacznym okiem wykładowców z poznańskiego uniwersytetu, szczepić...

WIEDZA W PIGUŁCE – CZYLI JAK PROMOWAĆ PRODUKTY LOKALNE

W dniu 24 października 2018 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w bardzo ciekawym szkoleniu zorganizowanym przez Fundację ze Smakiem pn.: Promocja i marketing produktów spożywczych, które poprowadził dla nas Pan Wojciech Lewandowski założyciel Impresariatu Kulinarnego, mający na swoim koncie dziesiątki przeprowadzonych warsztatów kulinarnych, organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku. Pan Wojtek z entuzjazmem i zaangażowaniem podzielił się z nami swoją pasją i wiedzą między innymi na temat potęgi lokalnej marki kulinarnej, wskazał nam najsilniejsze kulinarne marki lokalne – przykłady z Polski i ze świata oraz przedstawił jak skuteczne wprowadzać na rynek i promować produkty lokalne. Wszystkie omawiane podczas szkolenia tematy mają wyposażyć nas – osoby zainteresowane powstaniem Inkubatora Kuchennego w Krwonach w niezbędne informacje, by w przyszłym roku podjąć działania celem wypracowania, a następnie wprowadzenia na rynek naszego lokalnego produktu, z którego mógłby zasłynąć nasz obszar i z którego sprzedaży mogliby czerpać korzyści nasi mieszkańcy. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu Fundacji ze Smakiem pn.: Wdrożenie innowacji w zakresie utworzenia Inkubatora Kuchennego na obszarze działania LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

CUD NATURY NA NASZEJ ZIEMI

W czwartek 8 listopada 2018 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu – obrzędowym – pokazie kiszenia kapusty. Niezwykłym gdyż dzięki Stowarzyszeniu Kaczkowiacy przenieśliśmy się w czasy naszych babć i dziadków, by nie tylko naocznie, ale i praktycznie doświadczyć „deptania” kapusty w drewnianych beczkach. Całość przedsięwzięcia misternie przygotowana przez Stowarzyszenie Kaczkowiacy pozwoliła nam nie tylko poczuć klimat dawnych lat, ale także zdobyć wiedzę na temat kiszenia kapusty, której dziś coraz młodsze pokolenia niestety nie posiadają, a którą chętnie podzieliła się Pani Teresa – skarbnica wiedzy w zakresie dawnych metod kiszenia. Przed laty kiszenie kapusty to także czas kiedy spotykały się całe rodziny czy sąsiedzi ze wsi, gdzie przygotowując zapasy na zimę współbiesiadowali – bawiąc się i śpiewając przy wspólnym stole. Dlatego też i podczas naszego pokazu nie zabrakło przyśpiewek i pieśni w wykonaniu Zespołu z nad Swędrni, który umilał czas uczestnikom – edukując i bawiąc zarazem. Obrzędowe kiszenie kapusty poprzedziły warsztaty z kiszonek i fermentacji oraz tradycji kiszenia ze współczesnym – polskim mistrzem kiszonek – Panem Aleksandrem Baronem – szefem kuchni i restauratorem, współgospodarzem programu Widelcem po mapie na antenie Kuchni+. Pan Baron przez kilka lat prowadził autorską restaurację Solec 44 w Warszawie, w której zasłynął z zamiłowania do...

W poszukiwaniu tradycyjnych potraw na bazie ziół z obszaru LGD

Wykład na temat tradycji zielarskich na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. wygłoszony przez dr Aleksandrę Kleśtę za nami, a przed nami… analizowanie przepisów przedstawionych przez uczestniczki wykładu w kontekście ich stosowania na naszym terenie od minimum 25 lat, prace badawcze Pani Oli celem zebrania materiałów źródłowych i wpisania 3 potraw na ministerialną Listę Produktów Regionalnych. Już niebawem rozpoczniemy także prace nad publikacją zawierającą „ziołowe” przepisy naszych uczestniczek. Cieszymy się, że mamy tak aktywne kobiety, które nie tylko chętnie dzielą się swoimi przepisami, wiedzą i doświadczeniem, ale i dbają o to, by nasza tradycja nie odeszła w zapomnienie. W imieniu własnym, jak i Fundacji ze Smakiem dziękujemy i zapraszamy do współpracy wszystkie szeptuchy 🙂 Czekamy na kolejne przepisy wraz ze wspomnieniami związanymi z tradycją przygotowywania potraw w Waszych domach.

Bramy „Zaczarowanego ogrodu” zostały otwarte

  W dniach 24-26 września 2018 r. wizytą w Czechach rozpoczęliśmy nasz projekt. Pomysł na jego realizację zrodził się już przed kilkoma laty, kiedy to odwiedzając naszych partnerów w ramach międzynarodowego projektu współpracy mogliśmy podziwiać pierwsze efekty realizowanej przez nich inicjatywy dotyczącej przywracania starych odmian drzew owocowych. Już wtedy z podziwem przysłuchiwaliśmy się doświadczeniom czeskiej lokalnej grupy działania MAS OPAVSKO, wtedy też mogliśmy zobaczyć efekty ich kilkuletniej pracy z tym związanej w postaci nowo posadzonych drzewek w miejscowości Razova. Jednak dopiero ostatnia wizyta w ramach operacji własnej pn.: „Zaczarowany ogród” unaoczniła nam efekty ośmioletniej pracy tamtejszej społeczności oraz dostarczyła wiedzy, która pozwoli nam zaadaptować pomysł na nasz obszar. Nasi czescy przyjaciele dzięki wieloletniemu zaangażowaniu społeczności rejonu Opavy i Nisky Jesenik oraz liderowi całego projektu – Radimowi Lokoc, odpowiedzialnemu za cały projekt dokonali inwentaryzacji blisko 300 odmian drzew owocowych: śliw, jabłoni, czereśni, gruszy. Wśród nich zaszczepionych zostało z pobranych zrazów z drzew okolicznych gospodarzy 150 drzew, choć liczba posadzonych drzew jest znacznie większa! Uczestnicy warsztatów, a byli nimi uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich wraz z opiekunem Panem Dariuszem Statuckim, miłośnicy tradycji i natury – na co dzień współpracujący z naszym Stowarzyszeniem oraz przedstawicielki LGD, mieli okazję nie tylko...