Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Ogłoszenia o naborze publikowane przed 1.09.2017

03/10/2017

Wcześniejsze ogłoszenia o naborze dostępne są na naszej poprzedniej stronie: przejdź, pod zakładką Leader Nabory , jednakże tutaj, dla Państwa wygody zamieszczamy linki do wcześniejszych ogłoszeń:

Nabór 1/2016, nabory dot podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej – przejdź

Nabór 3/2017 – przejdź

Nabór 4/2017 – przejdź

Nabór 5/2017 – przejdź

Nabór 6/2017 – przejdź

Nabór 7/2017 – przejdź

Nabór 8/2017 – przejdź

Nabór 9/2017 – przejdź

Nabór 1/2017/G – przejdź

Nabór 2/2017/G – przejdź

Nabór 3/2017/G – przejdź

Nabór 4/2017/G – przejdź

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej nr 1/2017/OW – przejdź

Informacja o planowanej operacji własnej nr 1/2017/OW – przejdź