Komunikaty

Posiedzenie Rady LGD - 29 marca 2017

Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2/2017/G, uprzejmie zapraszamy Państwa na posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R., które odbędzie się dnia 29 marca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie LGD przy ul. Kolska Szosa 3 w Turku. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 27.03.2017 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Turkowska Unia Rozwoju-T.U.R. rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji LSR wraz z załącznikami, Kryteriów Wyboru Operacji Indywidualnych, Operacji Własnych oraz Operacji Grantowych. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na tym obszarze. Konsultacje potrwają od 17 marca do 24 marca 2017 r. do godz.10:00. Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej...

Posiedzenie Rady LGD - 20 marca 2017

W zawiązku z koniecznością złożenia uzupełnień dotyczących minionych naborów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz zakończeniem naboru wniosków nr 1/2017/G uprzejmie zawiadamiamy, że w poniedziałek 20 marca 2017 r. odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. Spotkanie Rady zaplanowano na godzinę 09:00 w siedzibie LGD przy ul. Kolska Szosa 3 w Turku.

Spotkanie Zarządu - 10 marca 2017

Informujemy o posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R., które odbędzie się 10 marca 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia. Zapraszamy Członków Zarządu.

Walne Zgromadzenie - 3 lutego 2017

Szanowni Państwo! Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 03.02.17 r. o godzinie 1300 w Restauracji Piwniczna Turku przy ul. Kolska Szosa 3. W przypadku braku wymaganego quorum, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 03.02.2017 r. o godz. 1315. 

SPOTKANIE dot. projektów grantowych - 7 lutego 2017

Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców dotyczące realizowanych przez LGD projektów grantowych, które odbędą się dnia 7 lutego br. w siedzibie LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. przy ul. Kolska Szosa 3 w Turku. Spotkania odbywać się będą: O godz. 10.00 – spotkanie dotyczące realizacji projektu grantowego „Aktywizacja NGO” O godz. 11.30...

Posiedzenie Rady LGD - 6 lutego 2017

Uprzejmie zawiadamiamy, że w poniedziałek 6 lutego 2017 r. odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. Spotkanie Rady zaplanowano na godzinę 09:00 w siedzibie LGD przy ul. Kolska Szosa 3 w Turku. Podczas Rady przeprowadzona zostanie ocena złożonych wniosków w ramach naboru nr 3/2017, nr 4/2017 oraz nr 5/2017.

Posiedzenie Rady LGD - 23 stycznia 2017

Uprzejmie zawiadamiamy, że w poniedziałek 23 stycznia 2017 r. odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. Spotkanie Rady zaplanowano na godzinę 09:00 w siedzibie LGD przy ul. Kolska Szosa 3 w Turku.  

Posiedzenie Rady LGD dot. rozpatrywania protestów od decyzji Rady - 9...

W związku z otrzymanymi protestami od decyzji Rady uprzejmie informujemy, iż ponowne posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R. odbędzie się 9 stycznia 2017 r. o godzinie 1000 w siedzibie LGD przy ulicy Kolska Szosa 3 w Turku. O wynikach wyboru wnioskodawcy powiadomieni zostaną listownie.

Gminy członkowskie:
1 2 2 3 4 5 6 7 8
Strona główna  |  Leader - Nabory  |  Realizowane projekty  |  Aktualności  |  Stowarzyszenie  |  Gminy  |  Fotorelacje  |  Kontakt  |  Komunikaty  |  Cookie

zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.