Stowarzyszenie

Informacje ogólne

Strona glówna / Stowarzyszenie / Informacje ogólne

Stowarzyszenie zostało powołane na Założycielskim Walnym Zebraniu w dniu 8 lipca 2008 r.

z inicjatywy przedstawicieli trzech sektorów – społecznego, gospodarczego i publicznego. Rejestracja Stowarzyszenia miała miejsce w Sądzie Rejonowym w Poznaniu , w IX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych w dniu 14 sierpnia 2008 r. Jak stanowi preambuła zawarta w Statucie – Stowarzyszenie kontynuuje wcześniej podjęte działania przez Fundację „Turecka Unia Rozwoju – T.U.R.”, która ustanowiona została aktem notarialnym w dniu 11 września 2006 r.

Stowarzyszenie „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” ma na celu szeroko pojmowany rozwój obszarów wiejskich na terenie gmin członkowskich, tj. – Brudzewa, Goszczanowa, Kawęczyna, Kościelca, Malanowa, Przykony, Turku, Władysławowa. Od czerwca 2015 roku członkiem Stowarzyszenia jest Gmina Dobra.

Zgodnie z obraną Lokalną Strategią Rozwoju, Lokalna Grupa Działania realizować będzie w latach 2009-2015 następujące cele ogólne:

  • Rozwój rekreacji i turystyki,
  • Poprawa warunków i jakości życia.

W ramach niniejszych celów zakłada się realizację przedsięwzięć w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, kultury, edukacji i integracji społeczności. Jako Lokalna Grupa Działania zakładamy także podejmowanie inicjatyw w obszarze zgodnym z przyjętymi celami z innymi Lokalnymi Grupami działania z kraju, jak i z zagranicy. Realizacja wspólnych przedsięwzięć możliwa będzie do sfinansowania w ramach projektów współpracy przewidzianych w Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pobierz pliki

Gminy członkowskie:
1 2 2 3 4 5 6 7 8
Strona główna  |  Leader  |  Realizowane projekty  |  Aktualności  |  Stowarzyszenie  |  Gminy  |  Szkolenia  |  Pytania i odpowiedzi  |  Fotorelacje  |  Kontakt  |  Komunikaty  |  Cookie

Operacja pn. Włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR dla obszaru
Lokalnej Grupy Działania: Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.
współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w zakresie
poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji:
Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.