Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Posiedzenie Rady – 18.09.2017

20/09/2017

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady z dnia 18 września 2017.

  • Protokół z posiedzenia Rady - 18.09.2017 - skan

    Pobierz
  • Protokół z posiedzenia Rady - 18.09.2017 - wersja pdf

    Pobierz