Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Protokół z Posiedzenia Rady LGD z dnia 26.04.2018 r.

27/04/2018

W dniu 26.04.2018 r. w biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady LGD w związku z otrzymanymi protestami od uchwał nr XX/357/12/2018; XX/345/12/2018; XX/344/12/2018 podjętymi podczas posiedzenia Rady w dniu 03.04.2018 roku. Poniżej znajduje się protokół z posiedzenia Rady „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” w sprawie rozpatrywania protestów w ramach naboru nr 12/2018.

  • Protokół z dnia 26 kwietnia 2018 r.

    Pobierz