Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Rozwój ratownictwa medycznego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie

07/01/2019
Rozwój ratownictwa medycznego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie

Projekt grantowy: „Rozwój ratownictwa medycznego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Ponadto miała na celu dozbrojenie jednostki w podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego oraz przeszkolenie ludzi w temacie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo podniesiono lokalne bezpieczeństwo oraz  kwalifikację w zakresie pierwszej pomocy.

Zakres realizacji:

Zakres operacji obejmował organizację otwartego szkolenia dla druhów OSP i mieszkańców oraz organizację otwartych pokazów udzielania pierwszej pomocy. W zakres operacji wchodził również zakup torby medycznej PSP-R1 z wyposażeniem i noszy ortopedycznych.

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszynie

Termin realizacji: 1.01.2018 do 20.06.2018

Miejsce realizacji: Wyszyna – Gmina Władysławów

Kwota pomocy: 11 999,99 zł

 • 19554845_2191747037508324_7367578348278513664_n
 • 29315316_1864897063574564_7294442764693929984_o (1)
 • 33606477_10216155443061481_3894125149384867840_n
 • 33619097_10216155447581594_6483724999893975040_n
 • 33656914_10216155443821500_4616616709602672640_n
 • 33661497_10216155435381289_3187751227039416320_n
 • 33995332_2191746994174995_4245651712708182016_n
 • 34033487_1806632969400549_7716385561648300032_n
 • 34160186_2191748314174863_8438140139837849600_n
 • 34301622_1806632776067235_1907395779312484352_n
 • IMG_5325
 • IMG_5340