Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Dla Dobra Sprawy – konferencja

15/11/2016
Dla Dobra Sprawy – konferencja

Po kilkumiesięcznej, wytężonej pracy seniorów-liderów biorących udział w projekcie „Dla dobra sprawy” – stworzenie modelowego systemu rozwiązań współpracy na rzecz seniorów, nadszedł w końcu dzień, w którym podsumowaliśmy nasze wysiłki. 14 listopada br. w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości zorganizowaliśmy konferencję, z udziałem przedstawicieli JST, Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Przez kilka miesięcy aktywni seniorzy wyłonieni z każdej gminy członkowskiej obszaru LGD, brali udział w cyklu szkoleń i warsztatów doskonalących ich umiejętności budowania relacji z drugim człowiekiem oraz wiedzę z zakresu metod badawczych. A wszystko po to, by w formie przyjacielskiej rozmowy z innymi, mniej aktywnymi seniorami dowiedzieć się o ich troskach, radościach, formach spędzania czasu wolnego oraz relacjach z innymi ludźmi i instytucjami publicznymi. Zebrane wyniki opublikowaliśmy w formie raportu pn. „Seniorzy obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. wobec jakości życia, społeczności lokalnej i instytucji publicznych”.

Przybyłych na konferencję gości powitała Agnieszka Banasiak, będąca pracownikiem LGD. Następnie Pani Prezes Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Magdalena Ciołek przybliżyła gościom ideę projektu. Kolejnym punktem była prezentacja wyników raportu przez Pana Wojciecha Jagodzińskiego – wieloletniego badacza, analityka, socjologa, który pomógł również w wypracowaniu narzędzi badawczych. Następnie umożliwiliśmy spojrzenie na projekt z nieco innej perspektywy, a mianowicie patrząc oczami seniora-lidera. Poprosiliśmy w tym celu Panią Jadwigę Glapę – aktywną działaczkę społeczną, uczestniczkę projektu o zabranie głosu. Oprócz tematów związanych z naszym projektem, zaproszeni goście z gminy Krobia – Pani Przez UTW Domicela Skrzypalik, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Krzyżostaniak oraz Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak, przybliżyli nam działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi oraz opowiedzieli o współpracy pomiędzy uniwersytetem a samorządem. O dobrych praktykach w działaniach na rzecz seniorów opowiedziała również Pani Joanna Kalińska, posiadająca ogromne doświadczenie w realizacji projektów na rzecz seniorów. Całość konferencji zakończyła się drobnym poczęstunkiem dla uczestników. Mamy nadzieję, że wyniki raportu, w którym zostały zdefiniowane różnorodne, może czasem niezauważane problemy, przedstawione na konferencji pozwolą na zaktywizowanie zarówno przedstawicieli instytucji publicznych jak i organizacji pozarządowych w zakresie działań na rzecz seniorów.

 • DlaDS-konferencja01
 • DlaDS-konferencja03
 • DlaDS-konferencja04
 • DlaDS-konferencja05
 • DlaDS-konferencja06
 • DlaDS-konferencja09
 • DlaDS-konferencja10
 • DlaDS-konferencja12
 • DlaDS-konferencja14
 • DlaDS-konferencja15
 • DlaDS-konferencja16
 • DlaDS-konferencja17