Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Dla Dobra Sprawy – Liderzy – już po szkoleniach

15/09/2016
Dla Dobra Sprawy – Liderzy – już po szkoleniach

Od początku sierpnia br., wytypowani z każdej gminy członkowskiej seniorzy-liderzy, odbywali cykl szkoleń umożliwiających im prowadzenie badań wśród innych seniorów, w ramach projektu „Dla dobra sprawy”, który realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017.

Projekt ten zakłada dotarcie do osób starszych, którzy zaszyli się w domach i nie uczestniczą w życiu społecznym, po to aby w formie przyjacielskiej rozmowy zbadać ich największe problemy i potrzeby. Pierwsze dwudniowe szkolenie, w jakim uczestniczyli nasi liderzy dotyczyło głównie teoretycznych aspektów wolontariatu, natomiast drugie skupiało się już na praktycznych umiejętnościach komunikacji z seniorami. Trzecie z cyklu szkoleń, które miało miejsce 13 września, miało na celu wypracowanie i doskonalenie odpowiednich metod badawczych, dzięki którym gromadzenie danych będzie dla liderów znacznie łatwiejsze.

Dzięki fachowej wiedzy i umiejętnościom trenerów szkoleń, możemy być pewni, iż nasi liderzy zostali dobrze przygotowani do prowadzenia badań, które niebawem się rozpoczną. Życzymy zatem naszym liderom pozytywnego nastawienia i motywacji do działania 🙂

 

 

 • DlaDS-szkolenie-2sierpnia01
 • DlaDS-szkolenie-2sierpnia04
 • DlaDS-szkolenie-2sierpnia05
 • DlaDS-szkolenie-2sierpnia07
 • DlaDS-szkolenie-13wrzesnia01
 • DlaDS-szkolenie-13wrzesnia05
 • DlaDS-szkolenie-13wrzesnia06
 • DlaDS-szkolenie-13wrzesnia08
 • DlaDS-szkolenie-13wrzesnia10
 • DlaDS-szkolenie-13wrzesnia11
 • DlaDS-szkolenie-13wrzesnia12
 • DlaDS-szkolenie-18sierpnia03
 • DlaDS-szkolenie-18sierpnia07
 • DlaDS-szkolenie-18sierpnia09
 • DlaDS-szkolenie-18sierpnia12