Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Dla Dobra Sprawy – raport

14/11/2016
Dla Dobra Sprawy – raport

Realizacja projektu „Dla dobra sprawy” zakończyła się uroczystą konferencją nie tylko podsumowującą cały projekt, ale również prezentującą raport z badań środowiska seniorów na obszarze działania LGD.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań zawartymi w raporcie poiżej.

 

RAPORT – pobierz