Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Jesteśmy sobie potrzebni

24/04/2020
Jesteśmy sobie potrzebni

Projekt grantowy: „Jesteśmy sobie potrzebni”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie integracji  międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcia LSR:

Rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze LGD jest brak atrakcyjnych miejsc kompleksowo urządzonych pod kątem spędzenia wolnego czasu, w tym również dla członków rodzin. Dodatkowo brak jest ofert spędzenia wolnego czasu w oparciu o lokalne zasoby. Celem projektu grantowego jest zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD i zachęcenie ich do spędzania czasu. W ten sposób zostaną zacieśnione zostaną więzi społeczności lokalnej, starsze pokolenie nawiąże kontakt z młodszym, co w dalszej kolejności przyczyni się do integracji międzypokoleniowej.

Celem operacji było pobudzenie tożsamości lokalnej uczestników projektu, którzy poprzez wspólne działania będą mogli się lepiej poznać i zintegrować się w miłej atmosferze. Innym aspektem jest rozwinięcie kompetencji kulturalnych, społecznych i osobistych, a co najistotniejsze – wyrażanie ekspresji kulturalnej i budowanie więzi z pozostałymi mieszkańcami społeczności. Jest to o tyle ważne, że wielu uczestników projektu (mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej)  to osoby, które ze względów zdrowotnych zostały przeniesione do powiatu tureckiego, czasami z odległych miejsc w Polsce. Dlatego tym bardziej ważne są działania ukierunkowane na budowanie w nich tożsamości lokalnej i prowadzenie działań włączających ich do społeczności lokalnej.

Zakres realizacji:

Udało się zrealizować wszystkie zadania opisane w harmonogramie projektu. W marcu 2019 roku prowadzone były działania informacyjne w celu rekrutacji beneficjentów. Następnie pobudowano altanę jako miejsce służące integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej. W kwietniu w Domu Pomocy w Skęczniewie zorganizowane zostały warsztaty plastyczno – artystyczne. Przeprowadzili je nieodpłatnie pracownicy DPS, a wzięło w nich udział 150 osób – beneficjentów z gminy Dobra. W trakcie warsztatów osoby starsze przekazywały umiejętności dziś już zanikające, np. robótki ręczne, natomiast młodsi uczestnicy pokazywali seniorom nowoczesne techniki, np. scrapbooking. Spędzony wspólnie czas był z jednej strony szansą na zdobycie nowych umiejętności, z drugiej pomógł rozwinąć dialog międzypokoleniowy. Uczestnicy warsztatów posadzili drzewa, które mają być symbolem integracji.

Również w kwietniu, tym razem w siedzibie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach przeprowadzone zostały nieodpłatne zajęcia informatyczne. Uczniowie razem z nauczycielami uczyli osoby starsze, jak obsługiwać komputer i jak poruszać się w Internecie. Założenia wymiany międzypokoleniowej okazały się trafione – młodzież, która na co dzień korzysta z nowoczesnych technologii mogła podzielić się swoją wiedzą z seniorami, którzy do tej pory nie mieli styczności z komputerem. Zajęciom towarzyszyła rozmowa, w czasie której obie strony wyraziły chęć kontynuacji tego typu warsztatów.

22 maja na terenie Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie zorganizowano „Majówkę lata 60”. Była to impreza z muzyką z lat sześćdziesiątych, której towarzyszył pokaz mody z dawnych lat. Młodsze pokolenie mogło zobaczyć, czego słuchano i jak ubierano się ponad pół wieku temu. Jurorami pokazu byli uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Integracja przebiegała na kilku płaszczyznach – między pokoleniami, z osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Imprezie towarzyszyły muzyka, tańce, obiad, słodkości i ognisko. Zaprezentowane zostały również prace wykonane na warsztatach terapeutycznych. Podczas majówki, w której wzięło udział 350 osób, wystąpił także zespół ludowy Allebabki ze Skęczniewa wykonujący repertuar z lat sześćdziesiątych.

Przez cały czas trwania projektu prowadzona była kampania informacyjno – promocyjna. Działania podawane były do informacji publicznej na stronie internetowej DPS Skęczniew, Starostwa Powiatowego w Turku, Gminy Dobra, a także w lokalnych portalach internetowych. Liczbę osób, które zwiększyły swoją wiedzę nt. nowych lub odnowionych miejsc rekreacji i wypoczynku służących integracji określono na 3000. Z każdego wydarzenia sporządzona została dokumentacja fotograficzna, a na warsztatach obowiązywała lista obecności

 

Grantobiorca: Powiat Turecki

Termin realizacji: marzec 2019 – maj 2019

Miejsce realizacji: gmina Dobra

Kwota pomocy: 45 465,00 zł

 • 20190522_161753 rrr
 • 20190522_162438 rrr
 • 20190522_162438aa rrr
 • 60516269_2293249850720695_9132365721416761344_nAA rrr
 • 60726777_443275599769025_593416900935942144_nAA rrr
 • 60874826_1234966500001978_6683837786891485184_nAA rrr
 • 60980468_2021507091477564_4683204228997447680_nAA rrr
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA