Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

(KO)OPERATYWNOŚĆ NA WSI

22/05/2020
(KO)OPERATYWNOŚĆ NA WSI
 • DSC_0541 rrr
 • DSC_0561 rrr
 • DSC_0581 rrr
 • DSC_0001 rrr
 • DSC_0041 rrr
 • DSC_0137 rrr
 • DSC_0153 rrr
 • DSC_0725 rrr
 • DSC_0805 rrr
 • DSC_1189(1) rrr
 • DSC_1212(1) rrr
 • DSC_1254 rrr
 • DSC_1257 rrr
 • DSC_1265 rrr
 • DSC_1282 rrr
 • DSC_1301 rrr
 • DSC_1083 rrr
 • DSC_1097 rrr
 • DSC_1130 rrr
 • DSC_1134 rrr