Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Kuchnia Wielkopolska – Tradycja i Nowoczesność

01/03/2019
Kuchnia Wielkopolska – Tradycja i Nowoczesność

Projekt grantowy: „Kuchnia Wielkopolska – Tradycja i Nowoczesność”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do wzmocnienia potencjału społecznego członków NGO, zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia i lokalnych mieszkańców oraz pozwolił zaczerpnąć inspirację do działania dla lokalnej społeczności.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował opracowanie przez Stowarzyszenie wraz ze społecznością lokalną planu rozwoju instytucjonalnego, w którym została uzgodniona wizja rozwoju w perspektywie 6 – letniej. Przeprowadzone zostały otwarte szkolenia dotyczące sztuki kulinarnej i przygotowania potraw oraz edukacji z zakresu savoir-vivre, dekoracji stołu i dekorowania potraw. W zakres operacji wchodził również zakup sprzętów kuchennych tj.: pieca konwekcyjnego, szybkowaru, termosu 50 litrowego  i urządzeń biurowych tj.: laptopa i drukarki oraz pakietu promocyjnego w postaci ulotek, pendrivów, baneru, długopisów reklamowych, broszur i smyczy z nadrukiem. Zdobyta wiedza i zaplecze w postaci w/w sprzętu pozwoli rozwijać zainteresowania NGO i mieszańców oraz pomoże zaistnieć silniej nie tylko w ramach obszaru działania LGD, ale również wyjść ze swoją ofertą na zewnątrz, by promować nasz obszar ( np. wystawianie potraw na dożynkach, udział w konkursach).

Grantobiorca: Stowarzyszenie Kalino-Va

Termin realizacji: 1.01.2018 – 31.05.2018

Miejsce realizacji: Kalinowa – Gmina Turek

Kwota pomocy: 11 276,00 zł

 • 20180314_114746
 • DSC03727
 • 20180314_115801
 • 20180314_115134
 • 20180316_120638
 • 20180314_122433
 • 20180314_114757
 • DSC03702
 • DSC03750
 • DSC03756
 • DSC03753
 • DSC03764
 • DSC03776
 • DSC03774
 • DSC03841
 • 20180314_114615
 • DSC03909