Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

„Muzyka łagodzi obyczaje, łączy i integruje”. Zakup instrumentów do nauki gry oraz nagłośnienia z oświetleniem

22/04/2020
„Muzyka łagodzi obyczaje, łączy i integruje”. Zakup instrumentów do nauki gry oraz nagłośnienia z oświetleniem

Zakres operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

Dawid Różycki

Tytuł operacji:

„Muzyka łagodzi obyczaje, łączy i integruje”.  Zakup instrumentów do nauki gry oraz nagłośnienia z oświetleniem

Cel(e) operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. poprzez uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie nauki gry na instrumentach klawiszowych, strunowych i dętych oraz muzycznej oprawy imprez okolicznościowych, organizowanie warsztatów muzycznych oraz koncertów; utworzenie miejsca pracy w ramach samozatrudnienia.

Opis zadania:

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na dokonanie zakupu konkretnego niezbędnego sprzętu, tj. gitary, saksofonu, kolumn, rampy oświetleniowej oraz konsoli odtwarzającej dźwięki i miksera cyfrowego. Działalność polega na prowadzeniu mobilnych zajęć nauki gry na instrumentach i warsztatów muzycznych (praca z zespołami młodzieżowymi i klubami seniora) oraz obsługi muzycznej różnych imprez lokalnych na terenie LGD. Usługi te wykonywane są zawsze z dojazdem do klienta i odbywają się będą w miejscach przez klienta wskazanych. Operacja jest również skierowana do osób starszych, którzy niekiedy wstydzą się uczyć w grupach i wybierają indywidualny profil nauki, najlepiej w warunkach domowych.

Termin realizacji:

20.03.-02.08.2018

Kwota pomocy:

50 000,00 zł

  • 20191228_163917 rrr
  • ogłoszenie
  • Zajęcia