Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Otwarcie działalności gospodarczej pod firmą CEZIMOTORBIKE, zajmującej się customem oraz przerabianiem motocykli a także obróbką metali i dorabianiem części do maszyn

28/04/2020
Otwarcie działalności gospodarczej pod firmą CEZIMOTORBIKE, zajmującej się customem oraz przerabianiem motocykli a także obróbką metali i dorabianiem części do maszyn

Zakres operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

Cezary Ziarniak

Tytuł operacji:

Otwarcie działalności gospodarczej pod firmą CEZIMOTORBIKE, zajmującej się customem oraz przerabianiem motocykli a także obróbką metali i dorabianiem części do maszyn

Cel(e) operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD T.U.R. poprzez uruchomienie nowego przedsiębiorstwa zajmującego się customem oraz przerabianiem motocykli a także obróbką metali i dorabianiem części do maszyn.

Opis zadania:

Operacja miała na celu utworzenie nowego miejsca pracy w ramach własnej działalności gospodarczej. Działalność skupia ma się przede wszystkim na przerabianiu motocykli, a także obróbce metali i dorabianiu części do maszyn (głównie maszyn rolniczych oraz maszyn i urządzeń dla osób niepełnosprawnych). W ramach operacji wnioskodawca utworzył w początkowym okresie jedno miejsce pracy (samozatrudnienie) i zajął się rozwojem firmy – pozyskiwaniem klientów na wyżej wymienione usługi. Podstawowym celem wnioskodawcy było osiągnięcie sprzedaży usług związanych z przerabianiem motocykli i obróbką metalu pozwalającej na dalszy rozwój firmy. Za otrzymaną pomoc wnioskodawca zakupił maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia wyżej wskazanej działalności.

Termin realizacji:

12.03.2018-03.02.2020

Kwota pomocy:

50 000,00 zł

 

https://www.facebook.com/CEZIMotorbike/

http://www.cezi.pl/

 

  • cezi 1
  • cezi 2
  • cezi 3