Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dietetycznych w gabinecie stacjonarnym oraz mobilnym z możliwością dojazdu do klienta

22/04/2020
Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dietetycznych w gabinecie stacjonarnym oraz mobilnym z możliwością dojazdu do klienta

Zakres operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

Barbara Adamiak

Tytuł operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dietetycznych w gabinecie stacjonarnym oraz mobilnym z możliwością dojazdu do klienta

Cel(e) operacji:

Rozwój gospodarczy na obszarze LGD – T.U.R. poprzez uruchomienie działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia w zakresie świadczenia usług dietetycznych oraz uzyskanie dochodów z tej działalności.

Opis zadania:

Jednoosobowa działalność gospodarcza w zakresie świadczonych usług oferuje analizę składu ciała, opracowywanie zaleceń dietetycznych oraz przygotowywanie jadłospisów. Dodatkowo świadczone jest poradnictwo zbiorowe w postaci prelekcji z zakresu dietetyki w różnych jednostkach oświaty. Klienci przyjmowani są w gabinecie dietetycznym, a także mobilnym z możliwością dojazdu do klienta do domu. W ramach zakupiono analizator składu ciała wraz z odpowiednim oprogramowaniem i wyposażeniem, kwantowy analizator składu ciała, fałdomierz, wzrostomierz, miarki obwodów ciała, ciśnieniomierz, wagę płaską przenośną, monitory aktywności fizycznej z oprogramowaniem, program dietetyczny, laptop, drukarkę, kozetkę lekarską oraz parawan.

Termin realizacji:

03.2018-06.2019

Kwota pomocy:

50 000,00 zł

 

gabinet.dietetyczny.net

  • dav
  • dav
  • dav
  • dav
  • dav
  • dav