Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Poprawa konkurencyjności firmy Paweł Cichoń Usługi Geodezyjne poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do pomiarów geodezyjnych

12/05/2020
Poprawa konkurencyjności firmy Paweł Cichoń Usługi Geodezyjne poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do pomiarów geodezyjnych

Zakres operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

Paweł Cichoń Usługi Geodezyjne

Tytuł operacji:

Poprawa konkurencyjności firmy Paweł Cichoń Usługi Geodezyjne poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do pomiarów geodezyjnych

Cel(e) operacji:

Celem krótkookresowym realizowanej operacji była poprawa jakości funkcjonowania firmy w zakresie organizacyjnym i technologicznym poprzez zakup nowoczesnego sprzętu. Umożliwił on dokładniejsze a przede wszystkim szybsze pomiary geodezyjne i co za tym idzie doprowadził do znacznego skrócenia procesu obsługi. Założeniem było więc dogonienie pod względem techniczno – organizacyjnym liderów rynku. Celem długookresowym było zwiększenie wielkości sprzedaży i poprawa zyskowności firmy. Uzyskanie większych dochodów umożliwiło realizację kolejnych założeń inwestycyjnych i dalszy rozwój firmy.

Opis zadania:

Operacja polegała na inwestycji w nowoczesny sprzęt geodezyjny (odbiornik GPS, niwelator optyczny, dalmierz laserowy). Innowacyjne metody i technologie pomiarowe przyspieszyły i zautomatyzowały świadczone usługi pomiarowe, zapewniły informatyzację geodezji przy pomiarach sytuacyjno – wysokościowych. Kolejnym punktem operacji był zakup nowatorskiego oprogramowania, co pozwoliło rozwijać metody obliczeniowe  i opracowanie obserwacji, automatyzację procesów pozyskiwania i przetwarzania danych. Przy zastosowaniu najnowszej generacji elektroniki, informatyki i technologii mobilnych zapewniona została bezpośrednia wymiana danych. Do obsługi programu niezbędny był zakup nowoczesnego zestawu komputerowego zdolnego spełnić wysokie wymagania sprzętowe programu geodezyjnego.

Termin realizacji:

26.04.-21.07.2017

Kwota pomocy:

65 727,65 zł

  • 20200506_133231
  • 20200506_133257
  • 20200506_133346
  • 20200506_133532