Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Inne projekty realizowane przy udziale LGD TUR

16/08/2017
Inne projekty realizowane przy udziale LGD TUR

Działalność naszego stowarzyszenia obejmuje różnorodne projekty. Szukamy możliwości realizacji projektów i źródeł finansowania, także poza Inicjatywą LEADER z PROW 2014-2020. Tutaj zamieszczamy informacje dotyczące innych projektów realizowanych przy udziale LGD, które nie zostały określone już w ramach naszej LSR.