Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Rozpoczęcie działalności gospodarczej i samozatrudnienie w celu zwiększenia dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych przez stworzenie i prowadzenie systemu internetowego do wymiany informacji pomiędzy klientami biznesowymi i odbiorcami indywidualnymi usług w zakresie lokali organizujących imprezy okolicznościowe i eventy.

19/04/2018
Rozpoczęcie działalności gospodarczej i samozatrudnienie w celu zwiększenia dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych przez stworzenie i prowadzenie systemu internetowego do wymiany informacji pomiędzy klientami biznesowymi i odbiorcami indywidualnymi usług w zakresie lokali organizujących imprezy okolicznościowe i eventy.

Zakres operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

Karol Adamek

Tytuł operacji:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej i samozatrudnienie w celu zwiększenia dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych przez stworzenie i prowadzenie systemu internetowego do wymiany informacji pomiędzy klientami biznesowymi i odbiorcami indywidualnymi usług w zakresie lokali organizujących imprezy okolicznościowe i eventy

Cel(e) operacji:

Celem Wnioskodawcy było założenie działalności gospodarczej i samozatrudnienie oraz zwiększenie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnej, a także rozwój gospodarczy na terenie LGD i całego kraju oraz udostępnienie usług dla mieszkańców.

Opis zadania:

Operacja polegała na stworzeniu systemu internetowego umożliwiającego wymianę informacji pomiędzy klientami biznesowymi (czyli właścicielami lokali w których organizowane będą wszelkiego rodzaju przyjęcia okolicznościowe, eventy, warsztaty, spotkana i szkolenia) a odbiorcami indywidualnymi. Działanie systemu polega na zamieszczaniu ofert z dokładnym opisem lokalu, jego lokalizacją, zdjęciami, danymi kontaktowymi i mapką lokalizacyjną. System umożliwia wyszukiwanie zamieszczonych ofert z wykorzystaniem zdefiniowanych filtrów czyli na podstawie lokalizacji, ilości miejsc w lokalu i dostępności poszukiwanych terminów.

Termin realizacji:

11.04.2017-21.12.2017

Kwota pomocy:

50 000,00 zł

 

 

  • eventor3
  • eventor4