Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług cateringowych

07/05/2020
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług cateringowych

Zakres operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

Anna Antoniak

Tytuł operacji:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług cateringowych

Cel(e) operacji:

Założenie przedsiębiorstwa usługowego i zmniejszenie poziomu bezrobocia w regionie poprzez zatrudnienie właściciela firmy w nowym podmiocie (w formie samozatrudnienia), a także dodatkowej osoby na 1/3 etatu na umowę o pracę.

Opis zadania:

Przedsięwzięcie miało na celu założenie firmy usługowej, realizującej działalność w zakresie cateringu, a więc dostarczania przygotowanych wcześniej posiłków w miejsce wskazane przez zleceniodawcę. Posiłki są przygotowywane w we własnej kuchni (lokal na podstawie umowy użyczenia). W ramach przedsięwzięcia znalazł zatrudnienie właściciel (w formie samozatrudnienia), jak również została zatrudniona dodatkowa osoba na 1/3 etatu do pomocy w obsłudze zleceń. W ramach konkretnych zleceń zatrudniani są dodatkowi pracownicy do obsługi na umowy zlecenia. Przedsięwzięcie polegało na zakupie sprzętu do przygotowywania posiłków, jak również prowadzeniu firmy cateringowej.

Termin realizacji:

09.03.2018-22.11.2019

Kwota pomocy:

50 000,00 zł

  • dav
  • IMG_20191231_183907 rrr
  • IMG_20191231_183920 rrr
  • IMG_20191231_183930 rrr
  • IMG_20191231_183939 rrr
  • IMG_20191231_183945 rrr
  • dav
  • IMG_20200505_115758 rrr
  • PART_1588672758512 rrr
  • PART_1588672906660 rrr