Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Rozszerzenie działalności związane z modernizacją dotychczasowego miejsca pracy architekta oraz przysposobieniem dodatkowego stanowiska dla asystenta projektanta

12/05/2020
Rozszerzenie działalności związane z modernizacją dotychczasowego miejsca pracy architekta oraz przysposobieniem dodatkowego stanowiska dla asystenta projektanta

Zakres operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

Kolenda Wiesława „KONSPROJEKT”

Tytuł operacji:

Rozszerzenie działalności związane z modernizacją dotychczasowego miejsca pracy architekta oraz przysposobieniem dodatkowego stanowiska dla asystenta projektanta

Cel(e) operacji:

Celem operacji było zwiększenie możliwości świadczenia usług projektowych poprzez zakup wyposażenia biura projektowego i prace adaptacyjne pomieszczeń, a także stworzenie nowego miejsca pracy.

Opis zadania:

Operacja polegała na inwestycji w nowe wyposażenie biura projektowego, jak również oprogramowanie projektowe i prace adaptacyjne, co pozwoliło na rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa  i wprowadzenie nowej usługi. W ramach przedsięwzięcia została zatrudniona jedna dodatkowa osoba, której zadaniem będzie wspieranie działań projektowych, co zwiększy ilość możliwych do realizacji zleceń. Na skutek inwestycji pojawi się jedna nowa usługa (projektowanie infrastruktury turystycznej).

Termin realizacji:

27.11.2018-13.09.2019

Kwota pomocy:

70 000,00 zł

  • 20190723_180422
  • 20190723_181026
  • 20190723_181042
  • 20190723_181602
  • 20190723_180354