Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Rozwój firmy NOWITEX-ECO poprzez wdrożenie nowej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych

12/05/2020
Rozwój firmy NOWITEX-ECO poprzez wdrożenie nowej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych

Zakres operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

NOWITEX-ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Tytuł operacji:

Rozwój firmy NOWITEX-ECO poprzez wdrożenie nowej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych

Cel(e) operacji:

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferty o nowy produkt oraz wzrost zatrudnienia

Opis zadania:

Realizacja niniejszej operacji przyczyniła się do rozwoju działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu – folii z poliestyrenu służącej do produkcji opakowań metodą termoformowania. W ramach realizacji projektu konieczne jest również zatrudnienie 3 osób na stanowiskach operator linii produkcyjnej oraz pomocnicy operatora.

Realizacja niniejszej inwestycji pozwoli osiągnąć następujące cele: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, umocnienie wizerunku przedsiębiorstwa jako nowoczesnej, rozwijającej się firmy; pozyskanie nowych klientów w kraju i zagranicą; zwiększenie udziału w rynku; wzrost przychodu ze sprzedaży nowych produktów; wzrost eksportu; wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych, co wpłynie na poprawę środowiska.

Termin realizacji:

05.2017-08.2018

Kwota pomocy:

289 962,00 zł

 

www.nowitex.pl

  • folia 2 rrr
  • IMG_2139 rrr
  • IMG_2152 rrr
  • IMG_2157 rrr
  • IMG_2173 rrr
  • IMG_2201 rrr
  • IMG_2212 rrr
  • IMG_2238 rrr
  • IMG_8522 rrr
  • IMG_8544 rrr