Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Samozatrudnienie na terenie wiejskim poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach „Twórczej Akademii Rozwoju Dziecka – Pajęczynka – Agata Pajęcka”

22/04/2020
Samozatrudnienie na terenie wiejskim poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach „Twórczej Akademii Rozwoju Dziecka – Pajęczynka – Agata Pajęcka”

Zakres operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

Agata Pajęcka

Tytuł operacji:

Samozatrudnienie na terenie wiejskim poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach „Twórczej Akademii Rozwoju Dziecka – Pajęczynka – Agata Pajęcka”

Cel(e) operacji:

Celem operacji był rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD T.U.R. poprzez uruchomienie nowego przedsiębiorstwa w zakresie zajęć twórczej pracy dzieci i pracy z dziećmi z trudnościami oraz utworzenie miejsca pracy w ramach samozatrudnienia dla osoby z grupy defaworyzowanej.

Opis zadania:

Oferta Akademii skierowana jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które nie mają szans na rozwój poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych. Lokal wyposażony jest w nowoczesne urządzenia multimedialne i oferuje różnorakie zajęcia w oparciu o różne nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych, jakimi nie dysponuje szkoła. Ponadto w pracy z dziećmi z trudnościami wykorzystywane są różne metody i formy pracy. Indywidualna praca z dzieckiem skupia się na konkretnych zaburzeniach, które należy niwelować. Dzięki nowoczesnym metodom oraz innowacyjnym urządzeniom jest to łatwe i skuteczne, a przede wszystkim przyjemne dla dziecka. Rodzice, którzy nie mają doświadczenia czy też umiejętności korekty niektórych umiejętności dziecka, mają możliwość zaoferować dziecku zajęcia z wykwalifikowaną osobą w kierunku niwelowania deficytów i pozyskiwania nowych umiejętności.

Termin realizacji:

06.02-29.10.2018

Kwota pomocy:

50 000,00 zł

 

www.akademia-pajeczynka.pl

  • _MG_5905 rrr
  • _MG_5908 rrr
  • _MG_5922 rrr
  • IMG_5928 rrr