Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla ludności w branżach artystycznych

28/04/2020
Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla ludności w branżach artystycznych

Zakres operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

Marek Górski

Tytuł operacji:

Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla ludności w branżach artystycznych

Cel(e) operacji:

Celem planowanej operacji był rozwój usług dla ludności poprzez założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w branży artystycznej i wspierającej działalność artystyczną, co pozwoliło na utworzenie miejsca pracy w ramach samozatrudnienia i osiągniecie dochodów ze sprzedaży usług. Dla osiągnięcia celu podstawowego założone były cele pośrednie takie jak zróżnicowanie świadczonych usług na potrzeby zabezpieczenia źródeł dochodu, co stanowiło zabezpieczenie dla działalności gospodarczej na przyszłość. Kolejnym celem pośrednim było osiągnięcie konkurencyjnej i stabilnej pozycji na lokalnym rynku,  jako świadczeniodawcy w branży wodzirejów i didżejów. Zakres planowanych dostaw w ramach operacji pozwolił na osiągnięcie takiego standardu usług, gdzie działalność będzie konkurencyjna i jedyna w branży z uwagi na nietypowe połączenie usług, zwłaszcza z wynajmem kul sferycznych „BUMPER BALL”.

Opis zadania:

Specyfika działalności wiązała się z zakupem zaplanowanego sprzętu. Pozwolił on na uruchomienie określonych usług w zakresie 1) nagłaśniania imprez od strony technicznej i akustycznej; 2) profesjonalnej obsługi imprez okolicznościowych, eventów firmowych w charakterze didżeja i wodzireja; 3) obsługi wynajmu kul sferycznych ”BUMPER BALL”; 4) usługi animacji gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. Przedsiębiorca równolegle z zakupami podjął działania promocyjne i marketingowe, tak żeby być przygotowanym na bezpośrednie świadczenie usług po zakupie wyposażenia.

Termin realizacji:

02.-12.2018

Kwota pomocy:

50 000,00 zł

 

https://www.facebook.com/DjWodzirejMarekDobreWeseleDobraZabawa/

https://www.facebook.com/PlanowanieImprezGorskiEvent/

  • 20190201_154358
  • received_363649477608913
  • received_1613318452122141