Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Warsztat samochodowy Maciej Ugarenko

28/04/2020
Warsztat samochodowy Maciej Ugarenko

Zakres operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

Maciej Ugarenko

Tytuł operacji:

Warsztat samochodowy Maciej Ugarenko

Cel(e) operacji:

Rozwój przedsiębiorstwa na obszarze LGD T.U.R. poprzez uruchomienie działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia w zakresie świadczenia usług dla ludności.

Opis zadania:

Projekt zakładał utworzenie warsztatu samochodowego. Rozpoczęciem działań było wylanie ławy betonowej, a następnie osadzenie na niej metalowej konstrukcji warsztatu. Kolejnym etapem był zakup pieca do ogrzewania i jego zamontowanie oraz zakup wyposażenia warsztatu według specyfikacji.

Termin realizacji:

05.03.-30.11.2018

Kwota pomocy:

50 000,00 zł

  • zdj 2
  • zdj 3
  • zdj 4
  • zdj 5
  • zdj 6
  • zdj1