Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Własna firma – szansą na rozwój i pracę w obszarze wiejskim

27/04/2020
Własna firma – szansą na rozwój i pracę w obszarze wiejskim

Zakres operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

Jarosław Świderski

Tytuł operacji:

Własna firma – szansą na rozwój i pracę w obszarze wiejskim

Cel(e) operacji:

Głównym celem Wnioskodawcy jest podjęcie działalności gospodarczej, tym samym pozbycie się statusu osoby bezrobotnej; zaistnienie na rynku, wykorzystanie wewnętrznego potencjału na drodze świadczenia usług, w oparciu o najwyższe standardy oraz jakość. W dłuższej perspektywie Wnioskodawca planuje dalszy rozwój firmy, wzrost zatrudnienia, zakup kolejnych sprzętów oraz ekspansję swoich usług na kolejne powiaty i regiony. Najważniejszym elementem strategicznego rozwoju firmy jest sukcesywne poszerzanie rynku odbiorców, podnoszenie konkurencyjności oferty, elastyczne dostosowywanie się do potrzeb rynku.

Opis zadania:

Operacja polegała na założeniu własnej działalności gospodarczej i uruchomieniu firmy z zakresu usług remontowo-budowlanych. W wyniku realizacji operacji oraz możliwości dofinansowania przedsięwzięcia, możliwe było stworzenie miejsca pracy dla Wnioskodawcy. Samozatrudnienie pozwoliło wejść na rynek pracy oraz trwale na nim zaistnieć. Przedsiębiorczość Wnioskodawcy umożliwiła zdobycie zatrudnienia i pracy w sektorze usługowym. Własna firma jest jedynym sposobem na zdobycie pracy, usamodzielnienie się i pozbycie się piętna osoby bezrobotnej. Docelowo Wnioskodawca planuje świadczyć kompleksowe usługi, głównie w obszarze remontów i wykańczania wnętrz m.in. domów, mieszkań oraz lokali użytkowych. W tym celu, w ramach operacji zostały zakupione środki trwałe, niezbędne do świadczenia tego rodzaju usług.

Termin realizacji:

09.2017-09.2018

Kwota pomocy:

50 000,00 zł

 

  • IMG_20200422_120029
  • IMG_20200422_120117
  • IMG_20200422_120246
  • received_233478941048240
  • received_264263688030260
  • received_549351959050244