Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Wzrost konkurencyjności firmy „Tomasz Cichoń Usługi Projektowe” poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz sprzętu biurowego

12/05/2020
Wzrost konkurencyjności firmy „Tomasz Cichoń Usługi Projektowe” poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz sprzętu biurowego

Zakres operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

Tomasz Cichoń Usługi Projektowe

Tytuł operacji:

Wzrost konkurencyjności firmy „Tomasz Cichoń Usługi Projektowe” poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz sprzętu biurowego

Cel(e) operacji:

Zrealizowanie operacji oraz związane z tym zatrudnienie pracownika przyczyniło się do wzrostu wartości sprzedaży. Celem operacji był wzrost wartości sprzedaży projektów na poziomie 40% w pierwszy roku po zakończeniu operacji i później 10% wzrost w kolejnych latach. Nowoczesny sprzęt oraz nowatorskie oprogramowanie wydatnie skróciły czas realizacji pojedynczego projektu. Kolejnym celem był wzrost zatrudnienia w firmie o jedną osobę zatrudnioną na pełny etat na podstawie umowy o pracę.

Opis zadania:

Operacja polegała na zakupie wyposażenia, oprogramowania i określonych pozycji książkowych, co przyczyniło się do modernizacji i poprawy jakości świadczonych usług jak i do stworzenia nowych świadczonych przez firmę.

Termin realizacji:

26.04.2017-11.06.2018

Kwota pomocy:

41 434,98 zł

 

  • 20171227_150813-768x432
  • 20171228_113345-768x432
  • 20171228_184716-768x432