Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Założenie działalności gospodarczej

21/04/2020
Założenie działalności gospodarczej

Zakres operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

Adrian Dominiak

Tytuł operacji:

Założenie działalności gospodarczej

Cel(e) operacji:

Celem operacji było założenie działalności gospodarczej, samozatrudnienie, ciągły rozwój firmy zmierzający do utworzenia kolejnego miejsca pracy oraz stabilnej pozycji na rynku pozwalającej na podążanie za rozwojem innowacyjnej technologii.

Opis zadania:

Operacja polegała na utworzeniu nowej działalności gospodarczej dającej miejsce pracy dla beneficjenta, a w perspektywie czasu również utworzeniu dodatkowego pełnoetatowego miejsca pracy. Poza tym beneficjent może realizować swoją życiową pasję – fotografowanie. W zamyśle beneficjenta jest również organizowanie bezpłatnych warsztatów fotograficznych dla uczniów szkół średnich.

Termin realizacji:

01.06.2017-31.12.2022

Kwota pomocy:

50 000,00 zł

 

http://www.astor.cba.pl/

  • IMG_0645
  • IMG_0646
  • IMG_0647
  • IMG_0648
  • kran kamerowy
  • slider + napęd