Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Założenie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją świec parafinowych i woskowych i wkładów parafinowych

28/04/2020
Założenie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją świec parafinowych i woskowych i wkładów parafinowych

Zakres operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

Mirosław Darul

Tytuł operacji:

Założenie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją świec parafinowych i woskowych i wkładów parafinowych

Cel(e) operacji:

Założenie przedsiębiorstwa produkcyjnego i zmniejszenie poziomu bezrobocia poprzez zatrudnienie właściciela firmy w nowym podmiocie (w formie samozatrudnienia) a także dodatkowej osoby na ½ etatu na umowę o pracę.

Opis zadania:

Przedsięwzięcie miało na celu założenie firmy produkcyjnej realizującej działalność w zakresie wytwarzania świec parafinowych i woskowych, a także wkładów do zniczy. W ramach przedsięwzięcia zatrudnienie znalazł właściciel (w formie samozatrudnienia), jak również zatrudniona została druga osoba na ½ etatu do pomocy w produkcji. Operacja polegała na zakupie linii technologicznej do wytwarzania świec. Stanowiła ona uzupełnienie do obecnych zasobów wnioskodawcy w postaci dostępu do lokalu biurowo-produkcyjno-magazynowego, jak również sprzętu biurowego.

Termin realizacji:

15.02.2018 – 17.09.2018

Kwota pomocy:

50 000,00 zł

  • 4ef9b329-68c8-4fbb-9549-379bfb8ada92
  • 76ddaf16-b972-4ac6-aeac-29f62808c07e
  • 623c2e86-be8d-4099-99f3-f80a3f2c503b
  • 755b5324-d2ce-4b87-af18-89a354648f70
  • 1401a161-3a9c-4994-a3d6-399a493aa638
  • 01728d22-89b3-475e-b991-32d31534296c
  • b635a0bd-405f-4c58-b326-e834d18df5d1
  • cb1ab73d-d235-476e-b11a-a5c7a5bab94d
  • f2c5127b-2adc-40da-b2a9-69dcc20e9cb8