Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

„ZDROWIE DLA POKOLEŃ”

26/01/2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Projekt grantowy : „ZDROWIE DLA POKOLEŃ”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej

ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Projekt wpisał się w cel ogólny, ponieważ przyczynił się do budowania lokalnej tożsamości związanej z zdobywaniem wiedzy na temat dziedzictwa kulinarnego regionu, w tym także opartego na roślinach z okolicznych łąk. Projekt przyczynił się do zacieśnienia współpracy między przedstawicielami różnych pokoleń. Realizacja warsztatów umożliwiła zdobycie nowej wiedzy oraz świadomości w zakresie aspektów środowiskowych i przyczyniających się do ochrony zdrowia ludzi.

Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD.

Zakres realizacji:

Pierwszym krokiem był zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia pokazu inauguracyjnego oraz organizacji warsztatów kulinarnych.

Kolejnym zadaniem była organizacja warsztatów ekologicznych ‘Czarne złoto” czyli ekologia w ogrodzie, w domu i rolnictwie. Osoby uczestniczące w spotkaniu bardzo dużo dowiedziały się na temat bioodpadów i prawidłowego kompostowania odpadków.

Następnie zorganizowano warsztaty kulinarne  dla trzech grup – kobiety, mężczyźni oraz dzieci i młodzież. Poprzez ww. warsztaty zintegrowano pokolenie młodszych i starszych mieszkańców aby zwrócić uwagę na zanikające tradycje kulinarne. Kobiety w różnej grupie wiekowej piekły ciasta na bazie warzyw, mężczyźni przygotowywali potrawy kuchni regionalnej dawnych lat natomiast młodzież stworzyła zdrowe desery i koktajle.

Kolejny etap to wykład połączony z pokazem kulinarnym oraz degustacją, który prowadziła znawczyni kuchni staropolskiej, zajmująca się historycznymi i współczesnymi aspektami kuchni regionalnej  i staropolskiej właśnie. Wszystko to, działo się pod hasłem „Wielkopolski stół. Tradycja i nowoczesność”. Niepodważalne smaki znane wszystkim doskonale, zostały na nowo zaprezentowane i w pozytywny sposób zaskoczyły wszystkich zebranych gości.

Ostatnia część projektu to Piknik integracyjny podsumowujący projekt. Zostały na nim zaprezentowane efekty nauki młodzieży, kobiet i mężczyzn.

 

 

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Krwonach

Termin realizacji: lipiec – październik 2021

Miejsce realizacji: Krowny 58a, gmina Brudzew

Kwota pomocy: 17 982,00 zł

 

  • 3 Krwony
  • 3- Krowny