Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Budowanie tożsamości lokalnej i włączenie społeczne

Budowa altany rekreacyjno – edukacyjnej wraz z wyposażeniem

Budowa altany rekreacyjno – edukacyjnej wraz z wyposażeniem

Projekt grantowy: „Budowa altany rekreacyjno – edukacyjnej wraz z wyposażeniem”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcia LSR: Rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze  LGD jest brak atrakcyjnych miejsc kompleksowo urządzonych pod kątem spędzenia wolnego czasu, w tym również dla członków rodzin. Dodatkowo brak jest ofert spędzenia wolnego czasu w oparciu o lokalne zasoby. Celem projektu grantowego jest zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD i zachęcenie do wspólnego spędzania czasu. W ten sposób zostaną zacieśnione zostaną więzi społeczności lokalnej, starsze pokolenie nawiąże kontakt z młodszym, co w dalszej kolejności przyczyni się do integracji międzypokoleniowej. Zakres realizacji: Planowana operacja realizowana była na dwóch płaszczyznach: nowe miejsce rekreacji (budowa altany rekreacyjno – edukacyjnej wraz z wyposażeniem) oraz działania promocyjne (organizacja pikniku rodzinnego i rajdu pieszo – rowerowego z ogniskiem). Operacja jest odpowiedzią na jeden z najważniejszych lokalnych problemów, a mianowicie brak atrakcyjnych miejsc kompleksowo urządzonych pod kątem spędzania czasu wolnego. W rejonie...
Budowa placu zabaw w miejscowości Obrębizna

Budowa placu zabaw w miejscowości Obrębizna

Projekt grantowy: „Budowa placu zabaw w miejscowości Obrębizna”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji  międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcia LSR: Rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze LGD jest brak atrakcyjnych miejsc kompleksowo urządzonych pod kątem spędzenia wolnego czasu, w tym również dla członków rodzin. Dodatkowo brak jest ofert spędzenia wolnego czasu w oparciu o lokalne zasoby. Celem projektu grantowego jest zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD i zachęcenie do wspólnego spędzania czasu. W ten sposób zostaną zacieśnione zostaną więzi społeczności lokalnej, starsze pokolenie nawiąże kontakt z młodszym, co w dalszej kolejności przyczyni się do integracji międzypokoleniowej. Zakres realizacji: Prace nad realizacją projektu budowy placu zabaw rozpoczęły się w marcu 2019 roku. W maju na terenie świetlicy sołeckiej w Obrębiźnie zamontowane zostały urządzenia placu zabaw. Dwa tygodnie później dokonany został odbiór urządzeń przez zarząd stowarzyszenia i przedstawiciela wykonawcy. Została też zakupiona i zamontowana ławka parkowa. 26 maja zorganizowano piknik inauguracyjny placu zabaw. Z okazji...
Poprawa lokalnej przestrzeni publicznej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Poprawa lokalnej przestrzeni publicznej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Projekt grantowy: „Poprawa lokalnej przestrzeni publicznej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców ”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcia LSR: Rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze LGD jest brak atrakcyjnych miejsc kompleksowo urządzonych pod kątem spędzenia wolnego czasu, w tym również dla członków rodzin. Dodatkowo brak jest ofert spędzenia wolnego czasu w oparciu o lokalne zasoby. Celem projektu grantowego jest zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD i zachęcenie do wspólnego spędzania czasu. W ten sposób zostaną zacieśnione zostaną więzi społeczności lokalnej, starsze pokolenie nawiąże kontakt z młodszym, co w dalszej kolejności przyczyni się do integracji międzypokoleniowej. Zakres realizacji: Celem operacji była budowa tożsamości lokalnej oraz zwiększenie integracji międzypokoleniowej i społecznej. Jej przeprowadzenie umożliwia korzystanie z siłowni zewnętrznej, gier plenerowych i urządzeń małej architektury przez mieszkańców miejscowości Waliszewice, gminy Goszczanów, gmin ościennych, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą aktywnie spędzić czas. Uroczyste otwarcie siłowni miało miejsce 28 kwietnia 2019 roku...
Jesteśmy sobie potrzebni

Jesteśmy sobie potrzebni

Projekt grantowy: „Jesteśmy sobie potrzebni”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji  międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcia LSR: Rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze LGD jest brak atrakcyjnych miejsc kompleksowo urządzonych pod kątem spędzenia wolnego czasu, w tym również dla członków rodzin. Dodatkowo brak jest ofert spędzenia wolnego czasu w oparciu o lokalne zasoby. Celem projektu grantowego jest zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD i zachęcenie ich do spędzania czasu. W ten sposób zostaną zacieśnione zostaną więzi społeczności lokalnej, starsze pokolenie nawiąże kontakt z młodszym, co w dalszej kolejności przyczyni się do integracji międzypokoleniowej. Celem operacji było pobudzenie tożsamości lokalnej uczestników projektu, którzy poprzez wspólne działania będą mogli się lepiej poznać i zintegrować się w miłej atmosferze. Innym aspektem jest rozwinięcie kompetencji kulturalnych, społecznych i osobistych, a co najistotniejsze – wyrażanie ekspresji kulturalnej i budowanie więzi z pozostałymi mieszkańcami społeczności. Jest to o tyle ważne, że wielu uczestników projektu (mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej)  to osoby,...
Siłownia zewnętrzna i plac zabaw miejscem integracji mieszkańców

Siłownia zewnętrzna i plac zabaw miejscem integracji mieszkańców

Projekt grantowy: „Siłownia zewnętrzna i plac zabaw miejscem integracji mieszkańców”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji  międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcia LSR: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze LGD jest brak atrakcyjnych miejsc kompleksowo urządzonych pod kątem spędzenia wolnego czasu, w tym również dla członków rodzin. Dodatkowo brak jest ofert spędzenia wolnego czasu w oparciu o lokalne zasoby. Celem projektu grantowego jest zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD i zachęcać do wspólnego spędzania czasu. W ten sposób zostaną zacieśnione zostaną więzi społeczności lokalnej, starsze pokolenie nawiąże kontakt z młodszym co w dalszej kolejności przyczyni się do integracji międzypokoleniowej. Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyni się do budowania tożsamości lokalnej oraz włączenia społecznego na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD, jest to teren położony przy Gminnym Przedszkolu w Malanowie, ul. Słoneczna 3.  Obszar ten to ciekawy, estetyczny, z bogatymi...
„Aktywny zakątek”

„Aktywny zakątek”

Projekt grantowy: „Aktywny zakątek” Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcia LSR: Rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze  LGD jest brak atrakcyjnych miejsc kompleksowo urządzonych pod kątem spędzenia wolnego czasu, w tym również dla członków rodzin. Dodatkowo brak jest ofert spędzenia wolnego czasu w oparciu o lokalne zasoby. Celem projektu grantowego jest zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD i zachęcenie do wspólnego spędzania czasu. W ten sposób zostaną zacieśnione więzi społeczności lokalnej, starsze pokolenie nawiąże kontakt z młodszym, co w dalszej kolejności przyczyni się do integracji międzypokoleniowej. W celu zapewnienia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej do spędzania czasu wolnego i uprawiania sportu zostało zbudowane od podstaw boisko wielofunkcyjne służące do uprawiania kilku dyscyplin sportu. Założenia te pozwolą w maksymalnym stopniu wykorzystać obiekt do nauki i uprawiania popularnych dyscyplin takich jak piłka siatkowa oraz obecnie nieuprawianych (tenis ziemny, koszykówka). Boisko jest obiektem ogólnodostępnym dla wszystkich zainteresowanych, w tym uczniów Szkoły Podstawowej w Kaszewie....
Bliżej naszych korzeni – gwarowa tożsamość regionu

Bliżej naszych korzeni – gwarowa tożsamość regionu

Projekt grantowy: „Bliżej naszych korzeni – gwarowa tożsamość regionu”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty Przedsięwzięcia LSR: Kultywowanie tradycji regionu (warsztaty rękodzieła, kulinarne, śpiewu białego, wpisanie potraw na listę produktów regionalnych, wystawy rękodzieła, zagrody edukacyjne, wymiana dobrych praktyk, skanseny, wydarzenia artystyczne, teatr obrzędów) Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD, pomimo swojego ogromnego potencjału posiada nie tylko słabą ofertę kulturalną, ale również  słabo znane i wypromowane elementy tradycji obszaru TUR-a. Do słabych stron dodatkowo można zaliczyć m.in.  niewielką liczbę działań w zakresie form aktywizacji czy  brak przywiązania młodzieży do lokalnej tradycji i kultury, odpływ młodzieży ze wsi. Również istotne w kontekście niniejszego projektu grantowego jest słabe przenikanie tradycji i kultury ze starszych pokoleń na młodsze . Realizacja operacji przyczyniła się do zniwelowania wpływu ww. słabych stron na obszar LGD oraz spowodowała wzrost zainteresowania tradycjami terenu LGD wśród różnych grup społecznych młodzieży, dorosłych, rencistów i seniorów. Dzięki operacji zapoczątkowane zostało przenikanie tradycji ze starszych pokoleń na pokolenia młodsze. Jednocześnie zniwelowanie słabych...
Niezłe ziółko, czyli tradycje zielarskie na Ziemi Tura

Niezłe ziółko, czyli tradycje zielarskie na Ziemi Tura

Projekt grantowy: „Niezłe ziółko, czyli tradycje zielarskie na Ziemi Tura”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty Przedsięwzięcia LSR: Kultywowanie tradycji regionu (warsztaty rękodzieła, kulinarne, śpiewu białego, wpisanie potraw na listę produktów regionalnych, wystawy rękodzieła, zagrody edukacyjne, wymiana dobrych praktyk, skanseny, wydarzenia artystyczne, teatr obrzędów) Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD, pomimo swojego ogromnego potencjału posiada nie tylko słabą ofertę kulturalną, ale również  słabo znane i wypromowane elementy tradycji obszaru TUR-a. Do słabych stron dodatkowo można zaliczyć m.in.  niewielką liczbę działań w zakresie form aktywizacji czy  brak przywiązania młodzieży do lokalnej tradycji i kultury, odpływ młodzieży ze wsi. Również istotne w kontekście niniejszego projektu grantowego jest słabe przenikanie tradycji i kultury ze starszych pokoleń na młodsze . Realizacja operacji przyczyniła się do zniwelowania wpływu ww. słabych stron na obszar LGD oraz spowodowała wzrost zainteresowania tradycjami terenu LGD wśród różnych grup społecznych – kobiet młodych, dorosłych i seniorów. Dzięki operacji zapoczątkowane zostało przenikanie tradycji ze starszych pokoleń na pokolenia młodsze. Jednocześnie...

Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie i promocję kultywujących tradycje wielkanocne parafii Dobra

Projekt grantowy: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie i promocję kultywujących tradycje wielkanocne parafii Dobra”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty Przedsięwzięcia LSR: Kultywowanie tradycji regionu (warsztaty rękodzieła, kulinarne, śpiewu białego, wpisanie potraw na listę produktów regionalnych, wystawy rękodzieła, zagrody edukacyjne, wymiana dobrych praktyk, skanseny, wydarzenia artystyczne, teatr obrzędów) Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD, pomimo swojego ogromnego potencjału posiada słabo znane i wypromowane elementy tradycji obszaru LGD. Do słabych stron dodatkowo można zaliczyć m.in. brak przywiązania młodzieży do lokalnej tradycji i kultury, odpływ młodzieży ze wsi. Również istotne w kontekście niniejszego projektu grantowego jest słabe przenikanie tradycji i kultury ze starszych pokoleń na młodsze . Realizacja operacji przyczyniła się do zniwelowania wpływu ww. słabych stron na obszar LGD oraz spowodowała wzrost zainteresowania tradycjami terenu LGD wśród różnych grup społecznych dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Dzięki operacji zapoczątkowane zostało przenikanie tradycji ze starszych pokoleń na pokolenia młodsze. Ponadto realizacja operacji miała na celu odwołanie się do tradycji lokalnych i obrzędów...
Sześćdziesiąt na sześćdziesiąt czyli tradycje rolnicze ZSR CKP w Kaczkach Średnich spisane na sześćdziesięciu stronach

Sześćdziesiąt na sześćdziesiąt czyli tradycje rolnicze ZSR CKP w Kaczkach Średnich spisane na sześćdziesięciu stronach

Projekt grantowy: „Sześćdziesiąt na sześćdziesiąt czyli tradycje rolnicze ZSR CKP w Kaczkach Średnich spisane na sześćdziesięciu stronach”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty Przedsięwzięcia LSR: Kultywowanie tradycji regionu (warsztaty rękodzieła, kulinarne, śpiewu białego, wpisanie potraw na listę produktów regionalnych, wystawy rękodzieła, zagrody edukacyjne, wymiana dobrych praktyk, skanseny, wydarzenia artystyczne, teatr obrzędów) Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD, pomimo swojego ogromnego potencjału posiada nie tylko słabą ofertę kulturalną, ale również  słabo znane i wypromowane elementy tradycji obszaru LGD. Do słabych stron dodatkowo można zaliczyć m.in.  brak przywiązania młodzieży do lokalnej tradycji i kultury, odpływ młodzieży ze wsi. Również istotne w kontekście niniejszego projektu grantowego jest słabe przenikanie tradycji i kultury ze starszych pokoleń na młodsze . Realizacja operacji przyczyniła się do zniwelowania wpływu ww. słabych stron na obszar LGD oraz spowodowała wzrost zainteresowania tradycjami terenu LGD wśród różnych grup społecznych dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Dzięki operacji zapoczątkowane zostało przenikanie tradycji ze starszych pokoleń na pokolenia młodsze. Ponadto realizacja operacji...