Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Pytania i odpowiedzi

Podejmowanie działalności gospodarczej – decyzje, pozwolenia

Przedstawiamy Państwu informacje dotyczące wymaganych decyzji, zezwoleń, pozwoleń dot. projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się z pismem. Pobierz pliki Pismo ARiMR dot. podejmowania działalności gospodarczej – 541.63kB Pobierz

Zmiany w treści podręcznika – czerwiec 2017

Na spotkaniu Zarządu stowarzyszenia 31 maja 2017 zostały wprowadzone następujące uściślenia definicji: „W przypadku osób rozwijających działalność gospodarczą określając wiek kobiety będziemy brać pod uwagę rok kalendarzowy na etapie podpisywania umowy z pracownikiem, z kolei w przypadku osób podejmujących działalność określając wiek kobiety będziemy brać pod uwagę rok kalendarzowy na etapie składania wniosku przez beneficjenta” (zapis z Uchwały nr IV/9/17)

Portal ARiMR ogłoszeń dla wnioskodawców/beneficjentów został uruchomiony 18.03.2017

W ślad za ogłoszeniem ARiMR informujemy: Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów: wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Interpretacje przepisów dot. Poddziałania 19.2

Poniżej znajdziecie Państwo przekierowania do interpretacji dotyczących Poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej  znajduje się również link do zbioru pytań i odpowiedzi kierowanych do ARiMR – oto przekierowanie: http://www.poprzedniastrona.lgd-tur.org.pl/pl/102/informacje/3/551/.  (Informacje są regularnie aktualizowane przez ARiMR. Bezpośrednie przekierowanie do najnowszej wersji z dnia 23 lutego 2017: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/Pytania_23_02_2017/Tabela_19_2__23022017.pdf Poszczególne interpretacje: 21.02.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie Podejmowanie działalności przez wspólnika spółki cywilnej/spółki z o.o. 22.02.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie Rozwój działalności gospodarczej – prowadzenie działalności przez 365 dni – przekształcenie jednoosobowej działalności w  spółkę cywilną 22.02.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie Rozwój działalności gospodarczej – prowadzenie działalności przez 365 dni – wspólnicy spółki cywilnej 20.02.2017 – link do interpretacji Wartość operacji w PREMII (kwalifikowalny VAT) 20.02.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie Protesty Wnioskodawców 20.02.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie Realizacja operacji zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i  niekomercyjnej infrastruktury – Parafia 10.02.2017 – link do interpretacji Link otwiera się...

Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj-1.html

Zmiany w treści podręcznika – marzec 2017

Informujemy o zmianach w treści podręcznika beneficjenta: Pojęcie: Grupa społeczna: Jest: Grupa społeczna (…) to grupa składająca się z minimum 10 osób. Powinno być: Grupa społeczna (…) to grupa składająca się z minimum 3 osób. Pojęcie: Młoda kobieta: Jest: Młoda kobieta (…) to kobieta w wieku od 18-34 lat. Powinno być:  Młoda kobieta (…) to kobieta w wieku od 25-34 lat.

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – aktualizacja 6.02.2017

Na portalu ARiMR ukazała się nowa wersja informacji pomocniczych przy wypełnianiu biznesplanu, a także tabele finansowe do biznesplanu. Zmiany są znaczące w odniesieniu do poprzedniej wersji. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi dokumentami. Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html w części dotyczącej biznesplanów dla każdego działania.

Pytania i odpowiedzi – LEADER

Informujemy, iż 23 lutego 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała na swojej stronie internetowej nową wersję dokumentu zawierającego najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi na nie w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020” – http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/Pytania_23_02_2017/Tabela_19_2__23022017.pdf Zapraszamy do lektury.