Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – aktualizacja 6.02.2017

01/03/2017

Na portalu ARiMR ukazała się nowa wersja informacji pomocniczych przy wypełnianiu biznesplanu, a także tabele finansowe do biznesplanu. Zmiany są znaczące w odniesieniu do poprzedniej wersji.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi dokumentami.

Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html w części dotyczącej biznesplanów dla każdego działania.