Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Podejmowanie działalności gospodarczej – decyzje, pozwolenia

12/06/2017

Przedstawiamy Państwu informacje dotyczące wymaganych decyzji, zezwoleń, pozwoleń dot. projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się z pismem.

Pobierz pliki