Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Zmiany w treści podręcznika – czerwiec 2017

05/06/2017

Na spotkaniu Zarządu stowarzyszenia 31 maja 2017 zostały wprowadzone następujące uściślenia definicji:

„W przypadku osób rozwijających działalność gospodarczą określając wiek kobiety będziemy brać pod uwagę rok kalendarzowy na etapie podpisywania umowy z pracownikiem, z kolei w przypadku osób podejmujących działalność określając wiek kobiety będziemy brać pod uwagę rok kalendarzowy na etapie składania wniosku przez beneficjenta” (zapis z Uchwały nr IV/9/17)