Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Zmiany w treści podręcznika – marzec 2017

06/03/2017

Informujemy o zmianach w treści podręcznika beneficjenta:

Pojęcie: Grupa społeczna:

Jest: Grupa społeczna (…) to grupa składająca się z minimum 10 osób.

Powinno być: Grupa społeczna (…) to grupa składająca się z minimum 3 osób.

Pojęcie: Młoda kobieta:

Jest: Młoda kobieta (…) to kobieta w wieku od 18-34 lat.

Powinno być:  Młoda kobieta (…) to kobieta w wieku od 25-34 lat.