STAWIAMY NA ROZWÓJ LOKALNY

O nas

Witamy wszystkich na stronie Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

Mamy nadzieję, że czytając zamieszczone przez nas treści będziecie Państwo podążać śladami naszych działań oraz inicjatyw realizowanych przez zaprzyjaźnione z nami organizacje i instytucje, że nasze dotychczasowe i przyszłe dokonania, stanowić będą zachętę do współpracy tudzież inspirację dla Was samych.

Wydarzenia, informacje, czy fotorelacje tu prezentowane to forma kroniki, pisanej przez nas – dla Was i dla kolejnych pokoleń, to próba uwiecznienia tego, co w życiu naszym i lokalnej społeczności ważne i niezmiernie potrzebne.

Jesteśmy, by wspólnie z Wami zmieniać rzeczywistość na lepszą, by żyło nam się nie tylko godnie i dostatnio, ale także w zgodzie z naszą kulturą, tradycją i otaczająca nas przyrodą, a przede wszystkim z szacunkiem dla nas samych i drugiego człowieka.

Aktualności

Lokalna strategia rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego Przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R. na lata 2016-2023 jest podstawowym dokumentem w oparciu o który działamy.  Nasza strategia została opracowana przy aktywnym udziale lokalnej społeczności. W ramach prac nad strategią przeprowadzaliśmy wywiady terenowe indywidualne i grupowe, spotkania informacyjno-konsultacyjne, prowadziliśmy fora dyskusyjne, badaliśmy ankietami i dokonywaliśmy analiz, decyzje zapadały wspólnie w głosowaniach i w czasie warsztatów. Po działaniach służących tworzeniu LSR następowały konsultacje społeczne. LSR przedstawia obszar naszego działania, obszary interwencji, potencjał i struktury naszej organizacji, obejmuje też analizę SWOT opartą na diagnozie obszaru.

LSR określa również trzy podstawowe cele naszych działań i sposoby ich realizacji, wskazuje przedsięwzięcia i wskaźniki wyznaczające realizacje wyznaczonych celów. LSR podaje w jaki sposób operacje składane do realizacji przy pomocy środków dostępnych przez LGD, są wybierane do finansowania. LSR określa również plan działania i budżet LSR, a także plan komunikacji z lokalną społecznością, plan monitorowania i przeprowadzania ewaluacji prowadzonych działań.

LSR jest żywym dokumentem do którego można zgłaszać propozycje zmian tak, by strategia jak najlepiej mogła służyć lokalnemu rozwojowi na naszym obszarze.

Na naszej nowej stronie umieszczamy dokumentację dot. naborów opublikowaną po dniu 31 sierpnia 2017 roku. Wcześniejsza dokumentacja dostępna jest na naszej wcześniejszej stronie pod adresem: www.poprzedniastrona.lgd-tur.org.pl   Dla Państwa wygody zamieściliśmy również linki do ogłoszeń o wcześniejszych naborach, wyniki naborów i protokoły z wcześniejszych spotkań Rady także na naszej obecnej stronie.

Projekty

Edukacja

Kontakt

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.
Krwony 32
62-720 Brudzew
NIP 668 192 65 39
KRS 0000311807

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

znajdź nas na Facebooku!

telefon: 63 289 36 57
faks: 63 289 36 57
kom: 601 614 609
e-mail: [email protected]l

Biuro LGD czynne:
poniedziałek – piątek,
od godz. 8:00 do 16:00

Polecamy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".