Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Aktualności

BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ RĘKODZIEŁA 2022

BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ RĘKODZIEŁA 2022

Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. wraz z Gospodarzem Gminą Dobra serdecznie zapraszają na tegoroczny Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła pt. „Pierwsza Gwiazdka”, który odbędzie się na miejskim targowisku „Mój rynek” w Dobrej w sobotę 10 grudnia w godz. 12:00-18:00 i w niedzielę 11 grudnia w godzinach od 10:00 do 18:00. Podczas zaplanowano wydarzenia towarzyszące: „Fabryka Gwiazd” – bożonarodzeniowy kiermasz rękodzieła; „Podążali za Gwiazdą” – pochód Gwiazdek z Gwiazdorem; „Aleja Gwiazd” – występy artystyczne, koncert kolęd i pastorałek oraz występ „Gwiazdy wieczoru” „Gwiazda Roku” – rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszego działacza lokalnego; „Gwiazdka do nieba” – wysłanie Gwiazdy z życzeniami do nieba. Zachęcamy Wystawców: osoby fizyczne, przedsiębiorstwa,  instytucje publiczne, organizacje pozarządowe (koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie) oraz podmioty prowadzące działalność gastronomiczną do zaprezentowania swoich wyrobów, potraw i oferowanych usług na stoiskach wystawienniczych podczas Bożonarodzeniowego Kiermaszu Rękodzieła w sobotę 10 grudnia w godz. 12:00-18:00 i w niedzielę 11 grudnia w godzinach od 10:00 do 18:00. Chęć wystawienia się na  kiermaszu prosimy zgłaszać na Formularzu zgłoszenia do 30.11.2022r. po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem kiermaszu. Zachęcamy zespoły muzyczne z obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., tj. gminy: Brudzew, Dobra, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów oraz miasto Turek do wystąpienia na...
VII Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych

VII Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych

W dn. 21-22 listopada 2022r. Magdalena Ciołek i Kinga Trzmielewska uczestniczyły VII Ogólnopolskim Zlocie Zagród Edukacyjnych, który był zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. W konferencji uczestniczyli: – rolnicy i przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej prowadzących lub przygotowujących się do prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego, w szczególności członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych; – przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego (ODR, CDR, LGD); – przedstawiciele ośrodków naukowych, wspierających wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; przedstawiciele administracji rządowej, w szczególności reprezentujących resorty rolnictwa, polityki społecznej, edukacji i turystyki. Była to zatem przestrzeń do nauki i wymiany doświadczeń. Podczas konferencji poruszono tematykę zagród edukacyjnych związaną z prawnymi warunkami działalności zdrowotnej i opiekuńczej, innowacyjnością, kompetencjami edukacyjnymi i pedagogicznymi. Podsumowano 10 lat działalności Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych w systemie rolnictwa społecznego w Polsce, z uwzględnieniem zastrzeżonego znaku towarowego. Organizatorzy zorganizowali warsztaty kompetencji komunikacyjnych oraz integracji i budowania zespołu. Podczas sesji plenarnej omówiono narzędzia wspierające działalność kobiet zamieszkujących obszary wiejskie, głównie smart village czyli inteligentne wioski. Ponadto przedstawiono założenia Programu Leader w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027 oraz Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. W przyszłym okresie programowania dostrzegamy możliwość wsparcia takich inicjatyw, jak zagrody edukacyjne, gospodarstwa agroturystyczne i opiekuńcze na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. W związku...
Spotkanie warsztatowe metodą World Cafe z przedstawicielami trzech sektorów: gospodarczego, społecznego, publicznego

Spotkanie warsztatowe metodą World Cafe z przedstawicielami trzech sektorów: gospodarczego, społecznego, publicznego

W dniu 18 listopada 2022r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku odbyło się kolejne spotkanie w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, w którym uczestniczyli przedstawiciele trzech sektorów: gospodarczego, publicznego i społecznego z gmin członkowskich Turkowskiej Unii Rozwoju T.U.R. Pracowali oni metodą warsztatową World Cafe . W przyjaznej, kawiarnianej atmosferze dyskutowali nad siedmioma obszarami problemowym, które zostały określone na podstawie diagnozy obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Kolejny etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju będzie uwzględniał wyniki tych prac, poprzez zweryfikowanie możliwości sfinansowania tych działań ze środków pochodzących z: – Europejskiego Funduszu Społecznego, – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przed nam jeszcze organizacja spotkań z dwiema grupami interesariuszy: rolnikami i liderami społeczności lokalnych. Po ich przeprowadzeniu na początku przyszłego roku będzie możliwe zaprezentowanie finalnego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 i poddanie go konsultacjom społecznym. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i aktywną pracę podczas warsztatów. Warsztaty prowadziły Magdalena Ciołek i Kinga Trzmielewska.
Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła 2022 „Pierwsza Gwiazdka”

Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła 2022 „Pierwsza Gwiazdka”

Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. wraz z Gospodarzem Gminą Dobra serdecznie zapraszają na tegoroczny Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła pt. „Pierwsza Gwiazdka”, który odbędzie się na targowisku miejskim „Mój rynek” w Dobrej w sobotę 10 grudnia w godz. 12:00-18:00 i w niedzielę 11 grudnia w godzinach od 10:00 do 18:00. Zachęcamy Wystawców: osoby fizyczne, przedsiębiorstwa,  instytucje publiczne, organizacje pozarządowe (koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie) oraz podmioty prowadzące działalność gastronomiczną do zaprezentowania swoich wyrobów, potraw i oferowanych usług na stoiskach wystawienniczych podczas Bożonarodzeniowego Kiermaszu Rękodzieła w sobotę 10 grudnia w godz. 12:00-18:00 i w niedzielę 11 grudnia w godzinach od 10:00 do 18:00. Chęć wystawienia się na  kiermaszu prosimy zgłaszać na Formularzu zgłoszenia do 30.11.2022r. po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem kiermaszu (oba dokumenty znajdują się na dole artykułu).   Zachęcamy zespoły muzyczne z obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., tj. gminy: Brudzew, Dobra, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów oraz miasto Turek do wystąpienia na koncercie pt. „Aleja Gwiazd”, który jest wydarzeniem  towarzyszącym Bożonarodzeniowemu Kiermaszowi Rękodzieła 2022 i odbędzie się na scenie na targowisku miejskim w Dobrej w niedzielę 11 grudnia 2022 roku. Chęć udziału w  koncercie prosimy zgłaszać na Formularzu zgłoszenia do 30.11.2022r. po uprzednim zapoznaniu się...
Spotkanie 18.11.2022r. z przedstawicielami trzech sektorów: gospodarczego, społecznego, publicznego ws. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Spotkanie 18.11.2022r. z przedstawicielami trzech sektorów: gospodarczego, społecznego, publicznego ws. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w sprawie opracowania, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2022r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku przy ul. Jedwabniczej 4 w godzinach od 12.00 do 15.00. Zapraszamy minimum 3 aktywnych mieszkańców z gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania T.U.R.- tj. z Gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów oraz miasta Turku, którzy są przedstawicielami sektorów: – gospodarczego (przedsiębiorcy mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, rolnicy), – społecznego (liderzy, działacze lokalni, aktywni społecznicy: prezesi organizacji pozarządowych- stowarzyszeń, fundacji, OSP, przewodniczące KGW, sołtysi itp.) , – publicznego (pracownicy administracji publicznej).   Zależy nam na tym, aby to były osoby aktywne, przedsiębiorcze, kreatywne, wpływowe, sprawcze, otwarte, z chęcią do działania, widzące potrzeby i problemy swoich społeczności lokalnych, proponujące i wdrażające innowacyjne rozwiązania. Osoby te będą pracowały w metodą Word Cafe czyli metodą kawiarnianej atmosfery. Wieloaspektowo przeanalizują określony temat, pracując równolegle w małych grupach, dzięki temu wypracują wspólnie rozwiązania poszczególnych problemów. Prosimy o zgłaszanie się chętnych osób do Urzędu Gminy/ Urzędu Miasta/ Urzędu Miasta i Gminy, ponieważ to one oddelegują na spotkanie wybranych przez siebie przedstawicieli.
Tematy opowiadań konkursowych przypisane do szkół!

Tematy opowiadań konkursowych przypisane do szkół!

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. w związku z rozpoczętymi pracami nad nową strategią rozwoju lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027, przystąpiła do organizacji konkursu „OPOWIADANIE Z TUREM PISANE”, mającego na celu zaktywizować młodzież z obszaru działania naszego stowarzyszenia, zwiększyć ich wiedzę o regionie oraz rozwijać pasje literackie. Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół średnich z obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju. Zadaniem konkursowym jest dokończenie jednego z czterech opowiadań, inspirowanych przyrodą, historią, tradycjami, czy kulturą obszaru działania organizatora, autorstwa Pana Macieja Sobczaka – autora licznych książek adresowanych do dzieci, młodzieży, a także dorosłych, pochodzącego z gminy Ślesin, której okolice m.in. opisuje w swoich książkach. Termin nadsyłania prac:30.11. 2022 r. Nagrodami w ramach konkursu są: czytnik e-booków dla jednego finalisty z każdej ze szkół – nagroda główna; karta podarunkowa do sklepu „Empik” o wartości 200 zł dla dwóch osób z każdej ze szkół biorących udział w konkursie, których opowiadanie zostało wyróżnione; nagroda specjalna „Najlepsze opowiadanie według Publiczności”; książka dla wszystkich uczestników biorących udział w konkursie autorstwa p. Macieja Sobczaka z imiennym autografem; publikacja opowiadania finalistów w formie e-book; W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: projekty.doradztwo@lgd-tur.org.pl lub telefoniczny: 63 289 36 57. Poniżej publikujemy...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNICZE SPECJALISTA DS. PROMOCJI I MARKETINGU E-COMMERCE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNICZE SPECJALISTA DS. PROMOCJI I MARKETINGU E-COMMERCE

Uwaga! Zmiana terminu rozmowy kwalifikacyjnej dot. naboru na wolne stanowisko pracy

Uwaga! Zmiana terminu rozmowy kwalifikacyjnej dot. naboru na wolne stanowisko pracy

W związku z OGŁOSZENIEM O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY – SPECJALISTA DS. PROMOCJI I MARKETINGU E–COMMERCE w Stowarzyszeniu „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., informujemy, iż zmianie uległ termin przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania konieczne lub/i pożądane. Rozmowa odbędzie się 27.10.2022 r. o godzinie 9.00 w biurze Stowarzyszenia w Krwonach 32, 62-720 Brudzew.
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. PROMOCJI I MARKETINGU E-COMMERCE

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. PROMOCJI I MARKETINGU E-COMMERCE

Konkurs literacki „Opowiadanie z Turem pisane”

Konkurs literacki „Opowiadanie z Turem pisane”

W związku z pracami nad nową strategią rozwoju lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027, ogłaszamy konkurs mający na celu zaktywizować młodzież z obszaru działania naszego stowarzyszenia, zwiększyć ich wiedzę o regionie oraz rozwijać pasje literackie. Głównym zadaniem konkursu będzie dokończenie jednego z czterech opowiadań, inspirowanych przyrodą, historią, tradycjami, czy kulturą obszaru działania organizatora, autorstwa Pana Macieja Sobczaka – autora licznych książek adresowanych do dzieci, młodzieży, a także dorosłych, pochodzącego z gminy Ślesin, której okolice m.in. opisuje w swoich książkach. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich, tj.: Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku, Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku. Nagrodami w ramach konkursu są: czytnik e-booków dla jednego finalisty z każdej ze szkół – nagroda główna; karta podarunkowa do sklepu „Empik” o wartości 200 zł dla dwóch osób z każdej ze szkół biorących udział w konkursie, których opowiadanie zostało wyróżnione; nagroda specjalna „Najlepsze opowiadanie według Publiczności”; książka dla wszystkich uczestników biorących udział w konkursie autorstwa p. Macieja Sobczaka z imiennym autografem; publikacja opowiadania finalistów w formie e-book Termin nadsyłania prac:...