Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Zaproszenie na spotkanie i szkolenie nabór 5/2017/G

12/10/2017
Zaproszenie na spotkanie i szkolenie nabór 5/2017/G

Szanowni Państwo,

niniejszym mamy przyjemność zaprosić na spotkanie konsultacyjne i szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu grantowego: „Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne”, którego celem jest przybliżenie zasad wypełniania wniosku  o powierzenie grantu. Informujemy, iż od dnia 11.10.2017 r. obowiązuje nowy formularz wniosku o powierzenie grantu z istotnymi zmianami, które szczegółowo omówione zostaną na szkoleniu.

Spotkanie dla potencjalnych Grantobiorców odbędzie się 27 października 2017 r. o godzinie 9.00 w siedzibie LGD. Na spotkaniu omówione zostaną ogólne zasady wnioskowania w ramach naboru nr 5/2017/G oaz wskaźniki do realizacji.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. w godzinach 10.30 – 12.00w Turku przy ul. Kolska Szosa 3.

Szczegółowy program wraz z rozkładem zajęć przedkładamy w załączeniu.

Rodzaje planowanych do realizacji działań w ramach projektu:

  • Przeprowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o zasoby naturalne, kulturowe, rekreacyjne
  • Przeprowadzenie działań w tematyce ekologii i ochrony dziedzictwa naturalnego
  • Przeprowadzenie działań animujących lokalną społeczność, kształtujących wspólną odpowiedzialność za zasoby obszaru

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 23 października 2017 r.

O zakwalifikowaniu na liście obecności decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Prosimy o przybycie na szkolenie ze wstępnie przygotowanym planem finansowym operacji oraz konkretnymi pomysłami do realizacji, co umożliwi sprawną i efektywną pracę z dokumentami.

 

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia Agnieszka Banasiak, tel. kontaktowy 601-614-609, e-mail: [email protected].