Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Wspominamy wcześniejsze wydarzenia: Poleweczka na Liście Produktów Tradycyjnych przy MRiRW

16/01/2018
Wspominamy wcześniejsze wydarzenia: Poleweczka na Liście Produktów Tradycyjnych przy MRiRW

Z wielką radością informujemy, iż dnia 12 lutego 2016 r. nasza szlachetna poleweczka z ziemi turkowskiej została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.