RUSZYŁY PRZYGOTOWANIA DO KIERMASZU RĘKODZIEŁA!

21/11/2018

 

W ubiegły piątek, tj. 16 listopada br. w biurze LGD zostało zorganizowane spotkanie z rękodzielnikami naszego obszaru oraz Dyrektorem Muzeum im. Józefa Mehoffera w Turku związane z organizacją tegorocznego KIERMASZU RĘKODZIEŁA. Podczas spotkania omówione zostały kwestie organizacyjne związane z odbywającym się od 2012 roku, z inicjatywy naszego Stowarzyszenia, kiermaszem oraz zmiany, jakie będą miały miejsce w kolejnych latach.

 

Już w tym roku – w stosunku do lat ubiegłych – wprowadzone zostały pierwsze modyfikacje. Zgodnie z sugestią rękodzielników w 2018 r. kiermasz odbywać się będzie przez dwa dni – 14 i 15 grudnia, ale godziny otwarcia zostaną wydłużone. W Sobotę  kiermasz odwiedzić będzie można w godzinach od 10.00 do 16.00, a w Niedzielę od 12.00 do 19.00

Nie będzie zatem już oficjalnego i uroczystego otwarcia kiermaszu, które przez wszystkie laty miało miejsce w piątek o godzinie 18.00.

 

Kiermasz jak dotychczas zostanie zorganizowany w murach Muzeum i tak jak w roku ubiegłym przeprowadzona zorganizowana loteria, w ramach której klienci będą mogli wylosować jedno z rękodzieł naszych wystawców. Losowanie nagród odbędzie się w niedzielę ze sceny ustawionej w rynku na godzinę przed zakończeniem Kiermaszu.

 

Osoby zainteresowane udziałem  w Kiermaszu, prosimy o kontakt mailowy: [email protected] lub telefoniczny 601614609. Zapraszamy także do odwiedzenia naszego biura przy ul. Kolskiej Szosie 3 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00!

Już dziś możemy napisać, że będzie pięknie… W Kiermaszu uczestniczyć będą znani już ze wcześniejszych wystaw rękodzielnicy, ale także nie zabraknie nowych osób z pięknymi ozdobami.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".