Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Zaproszenie na walne zebranie

15/03/2019
Zaproszenie na walne zebranie

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 27.03.2019 r. o godzinie 1300 w Sali Konferencyjnej Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Turku przy ul. Jedwabniczej 4.W przypadku braku wymaganego quorum, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 27.03.2019 r. o godz. 1315.

 

Serdecznie prosimy o potwierdzenie przybycia (mailowo lub telefonicznie) najpóźniej do dnia 25.03.2019 r.