625 lat miasta Dobra i XXVI Dni Dobrej

05/06/2017
625 lat miasta Dobra i XXVI Dni Dobrej

W niedzielny poranek 4 czerwca 2017 roku w odpowiedzi na zaproszenie uczestniczyliśmy w XXXI Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Dobrej. Sesja Rady została zorganizowana z okazji obchodów XXVI Dni Dobrej i 625-lecia miasta Dobra. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady, Pan burmistrz Miasta i Gminy Dobra – Andrzej Piątkowski, z-ca burmistrza Pan Jacek Gajewski. Wśród zaproszonych byli Pan Krzysztof Grabowski – wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Mariusz Seńko – starosta Powiatu Tureckiego, przedstawiciele licznych organizacji i przedsiębiorstw działających na terenie miasta i gminy, a także mieszkańcy.

Uroczystości odbyły się w Sali widowiskowej dobrskiego Centrum Kultury. Po przywitaniu zgromadzonych Sekretarz Dobrej, Pan Stanisław Stasiak przedstawił Referat „ Dobra na przestrzeni wieków”. Przed słuchaczami jawił się obraz miasta, które mimo dwukrotnego spalenia i epidemii dżumy zawsze podnosiło się z trudności i rozwijało dalej. Uwagę zwraca również historyczna wielokulturowość miasta: bywały okresy, kiedy mieszkańcy narodowości żydowskiej stanowili większość ludności.

W dalszej części spotkania pośmiertnie Panu Janowi Grabskiemu herbu Pomian został nadany tytuł „Zasłużony dla Gminy Dobra – Bene Meritus”. Następnie laureaci I Konkursu wiedzy o gminie Dobra – uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymali nagrody. Następnie przemówienie wygłosił Burmistrz Dobrej przypominając sukcesy i obecnie realizowane działania na terenie miasta i gminy, dziękując także mieszkańcom za ich zaangażowanie i zachęcając do dalszych działań. Krótko przemawiali także niektórzy zaproszeni goście.

Po oficjalnej części spotkania zebrani zostali uraczeni pięknym programem artystycznym. W koncercie „Co nam zostało z tamtych lat…” wystąpili: Lena Ledoff (piano), Anna Werecka (mezzosopran), Adam Rymarz (wokal jazzowy) i Przemysław Dąbrowski (poezja, śpiew). Najsłynniejsze polskie utworzy na temat przemijania lat wybrzmiały cudownie w wykonaniu tak znamienitych wykonawców.

 • dni dobrejcd1 www
 • dni dobrejcd2 www
 • dni dobrejcd3 www
 • dni dobrejcd4 www
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
  Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
  w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
  Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
  "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".