FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

22/10/2019
FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w najbliższy poniedziałek, tj. 28 października odbędzie się szkolenie pt.: „FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” realizowane w ramach projektu „(KO)operatywność na wsi” współfinansowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Powyższe przedsięwzięcie pozwoli nabyć wiedzę niezbędną do prowadzenia własnego biznesu, a co za tym idzie – wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na naszym obszarze. Szkolenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnicy (gm. Brudzew) w godzinach od 8.30 do 16.30.

Szkolenie przeprowadzą:

Magdalena Dzieciątkowska – Kierownik Sekcji Higieny Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Turku

Maciej Sobczak – Doradca Biznesowy Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej

Edyta Głodna – Ekspert w zakresie wdrażania systemów bezpieczeństwa żywności oraz wprowadzania produktów na rynek

Łukasz Mielcarski – Radca Prawny

 

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia: Patrycja Wadelska.

 

Powyższe działanie zostanie zorganizowane w ramach realizacji operacji „(KO)operatywność na wsi”. Celem głównym projektu jest inspirowanie i inicjowanie działań wspierających rozwój partnerskiego podejścia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, budowanie postaw przedsiębiorczych w szczególności pośród osób młodych, aktywizacja seniorów i wzrost pewności siebie mieszkańców obszarów wiejskich Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz promocja obszaru jako miejsca sprzyjającego rozwojowi społecznych inicjatyw poprzez organizację wyjazdów studyjnych, szkolenia, warsztatu, seminarium, stoiska produktów lokalnych i filmu promującego potencjał wsi do końca października 2019 r.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".