Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Spotkanie i szkolenie dot. PG Kultywowanie tradycji regionu

28/08/2017
Spotkanie i szkolenie dot. PG Kultywowanie tradycji regionu

W związku z planowanym na przełom września i października naborem na projekt grantowy: Kultywowanie tradycji regionu nasze LGD organizuje spotkanie oraz szkolenie z przygotowania dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru 4/2017/G.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części:

·         I część odbędzie się dnia 11 września 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w siedzibie biura tj. ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek. Omówimy krótko zasady udziału w konkursie, kryteria wyboru grantobiorców oraz zadania do realizacji.

·         II część odbędzie się o godzinie 11.30 i dotyczyć będzie zasad wypełniania wniosku o powierzenie grantu (Szkolenie) oraz pracy z kryteriami wyboru operacji

UWAGA! W wyniku wprowadzonych zmian w LSR, w projektach grantowych mogą również brać udział JSFP czyli m.in. Centra Kultury itp. (jednak tylko do wysokości 20% wartości projektu grantowego). Wkład własny wszystkich wnioskujących to min. 5%.

Planowane zadania, które mogliby Państwo zrealizować w projekcie to:

1. Przeprowadzenie działań edukacyjnych odnoszących się do tradycji regionu dla różnych grup społecznych

2. Przeprowadzenie działań w tematyce m.in. rękodzieła, kulinariów, wystaw, zagród edukacyjnych, wymiany dobrych praktyk, skansenów, wydarzeń artystycznych, teatrów obrzędów

3. Przeprowadzenie działań promujących lokalną tradycję

4. Przeprowadzenie działań mających na celu wpisanie potraw na listę produktów tradycyjnych ( oferujemy pomoc w tym zakresie J )

Jeśli byliby Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu/szkoleniu i posiadacie ciekawy pomysł do zrealizowania w podanej wyżej tematyce prosimy o przesłanie załączonego zgłoszenia na adres mailowy [email protected]  lub telefon do biura (63 289-36-57) w celu potwierdzenia udziału, DO DNIA  05. 09. 2017 r.

Serdecznie prosimy o udział w szkoleniu z konkretnym pomysłem – to znacznie ułatwi dyskusję.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – prosimy o zgłaszanie po jednym przedstawicielu z każdej organizacji.

Informujemy, iż w przypadku dużej ilość chętnych do udziału w spotkaniu miejsce może zostać zmienione.

Prosimy także o poinformowanie innych stowarzyszeń z Państwa gmin, które byłyby chętne do udziału w spotkaniu.

  • Zaproszenie na szkolenie PG Kultywowanie tradycji regionu

    Pobierz
  • Program szkolenia PG Kultywowanie tradycji regionu

    Pobierz
  • Karta zgłoszenia na szkolenie PG Kultywowanie tradycji regionu

    Pobierz