Zaproszenie na Walne Zebranie

01/06/2021
Zaproszenie na Walne Zebranie

Miło nam zaprosić Państwa na Walne Zebranie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., które odbędzie się w dniu 15 czerwca br. o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Turku przy ul. Jedwabniczej 4. W załączeniu znajdą Państwo zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem obrad.

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie telefoniczne lub mailowe Państwa obecności do dnia 11 czerwca br.

  • Zaproszenie na Walne Zebranie

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".