Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Realizacja PG w Skęczniewie

13/09/2017
Realizacja PG w Skęczniewie

Nasi beneficjenci rozpoczęli już realizację projektu grantowego „Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych”.

13 września gościliśmy w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie, gdzie uczestniczyliśmy w imprezie integracyjnej pn. „Tacy sami” – włączenie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi. Bardzo dziękujemy zarówno Pani Dyrektor Sylwii Kamińskiej – Tereszkiewicz, Stowarzyszeniu „RAZEM” jak i wszystkim osobom zaangażowanym w udział w projekcie za tak wspaniałą inicjatywę.

„ Chcemy w swojej pracy pokazać, że osoby chore psychicznie to osoby które stanowią grupę zaliczoną do wykluczenia społecznego. Większość osób, które nie ma do czynienia i nie zna zakresu choroby psychicznej najczęściej chciałaby te osoby zamknąć, odizolować. Bo się boimy, bo są niebezpieczne. Tak naprawdę my ciągle w swojej pracy chcemy pokazywać, że są to osoby niezmiernie wartościowe, które po bliższej klimatyzacji, jak się okazuje są często artystami, są uzdolnieni muzycznie, poetami sportowcami”- mówiła dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie Sylwia Kamińska- Tereszkiewicz.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy DPS, przedstawiciele władz samorządowych, wiele zaprzyjaźnionych ośrodków, z których przyjechali podopieczni z opiekunami, społeczność Powiatu Tureckiego. Specjalnie dla nich zorganizowano wiele niespodzianek. Jedną z nich były regaty na jeziorze i konkurs malarski. Wiele emocji budził pokaz mody w którym swoje umiejętności zaprezentowali zarówno gospodarze, jak i goście.

Po kolacji uczestnicy zabawy otrzymali upominki, a na sam koniec wszyscy wspólnie zasiedli przy ognisku delektując się kiełbaskami. Należy nadmienić, że podczas trwania festynu można było  oglądać wystawę prac mieszkańców Domu Pomocy Społecznej     w Skęczniewie.

Podczas festynu poinformowano, że w ramach realizowanego projektu ok 1400 mieszkańców gminy Dobra (osób przewlekle chorych, samotnych, starszych) otrzyma ,,Pudełka życia”.

W ramach projektu udało się również przeprowadzić zajęcia sportowe. Rozegrano mecz piłki nożnej i turniej tenisa stołowego oraz grę w piłkarzy stołowych. Po zakończeniu rozdano dyplomy .

Najbardziej jednak cieszyć należy się z integracji, miłej atmosfery i pięknego miejsca przynoszącego spokój .

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i czekamy na wieści o realizacji kolejnych grantów w ramach tego projektu.

  • dav
  • hdr
  • hdr
  • dav
  • dav
  • dav
  • dav
  • dav
  • hdr
  • dav
  • dav
  • dav
  • dav
  • pg2-skeczniew-www01
  • pg2-skeczniew-www02
  • pg2-skeczniew-www04
  • pg2-skeczniew-www06
  • pg2-skeczniew-www07
  • pg2-skeczniew-www08
  • pg2-skeczniew-www09
  • pg2-skeczniew-www11
  • pg2-skeczniew-www12
  • pg2-skeczniew-www13
  • pg2-skeczniew-www16
  • pg2-skeczniew-www18